- -
UPV
 
Qué necesito

Abans de fer la matrícula és imprescindible que hages revisat el contingut del teu pla d'estudis per a planificar amb antelació les preferències d'assignatures i grups. Tin en compte que els grups de matrícula tenen una capacitat limitada i és possible que no trobes plaça en algunes  assignatures o grups de la teua primera preferencia. També és important que hages pensat en alguna alternativa, així com que revises els horaris de cada grup per a saber exactament en que franges horàries tindràs les classes i que no es produïsquen encavalcaments d'horaris.

Aquesta informació la pots trobar en l'apartat corresponent al teu centre i titulació. També has de planificar la matrícula tenint en compte la normativa de regulació de les condicions de progrés i permanència en una titulació de la UPV.

Recorda que abans de la matrícula has de completar adequadament les dades de caràcter personal que se't sol·liciten.

Per a completar aquest apartat has de tenir preparat:

• PIN o clau d'accés, si no la recordes, informa't ací de com obtenir-ho.


• Dades bancàries del compte on procedisca carregar l'import de la teua matrícula ,(si han canviat respecte del curs passat). En cas que hages modificat el compte bancaría ja validada per la UPV, és necessari gestionar una nova Autorització a la Universitat Politècnica de València per al càrrec bancari de les taxes acadèmiques, que haurà d'estar emplenada amb les dades i signatura del titular del compte bancari, juntament amb la documentació acreditativa d'aquesta titularitat (còpia de fulla de la cartilla bancària o de les dades bancàries obtingudes per banca electrònica on figure el titular o titulars de la mateixa o document expedit per l'entitat bancària corresponent, on s'especifique dit titular o titulars). Rebràs informació sobre com procedir a través d'un correu electrònic.


• En cas que preferisques pagar mitjançant targeta de crèdit, simplement hauràs d'assenyalar aquesta opció i en els primers dies de setembre rebràs un correu electrònic amb les instruccions per a realitzar el pagament


• Recorda que en cas de ser beneficiari d'alguna exempció o bonificació en la teua matrícula, hauràs de pujar-la a través de la teua Intranet, apartat Secretaria Virtual/Documentació de MatrículaMés informació 

 

Pots pujar còpia d'aquests documents a través de l'opció habilitada a aquest efecte en la teua intranet, apartat Secretaria Virtual, matrícula.


La UPV, si marques la casella corresponent al teu consentiment, podrà comprovar d'ofici l'autenticitat de la informació consignada en algun d'aquests apartats (discapacitat, família nombrosa …). Però no totes les Comunitats Autònomes tenen habilitada aquesta opció, per la qual cosa és possible que des del teu centre d'estudis te siga requerida una acreditació documental a l'inici del curs. En aqueix cas hauràs de presentar els originals corresponents en la Secretaria del teu centre d'estudis perquè puguen ser validats. Consulta en l'apartat "Informació específica del teu centre d'estudis", en aquest mateix sobre virtual, com, quan i on has d'aportar aquests documents originals.

 

 


EMAS upv