- -
UPV
 
programa

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA

 

Saló d’Actes

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural - Universitat Politècnica de València

 

dijous 10 de febrer

 

17:00-17:30      Acte Inaugural DEL CONGRÉS

                        Presentació d’Hortografies (mostra de cinema documental sobre l’horta i el regadiu)

                        Inauguració de l’exposició “la Real Séquia de Moncada”

                        Inauguració de l’exposició fotogràfica “Érase una vez” d’Alfredo J. Llorens

 

17:30-19:10      COMUNICACIONS: HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

 

17:30 Ferran Arasa i Gil

El Vilar (el Puig). La vil·la de F. Caecilius Rufus

 

17:50 Francesc A. Cardells i Martí

Les claus del disseny territorial a la València del xiii

                      

18:10 Antoni Llibrer Escrig

El mercat de la terra a l’Horta baixmedieval: el cas de Godella i Rocafort al segle XV

                       

18:30 Vicent Sales Martínez, Sergio Urzainqui Sánchez

Sobre una visura de la Séquia de Moncada en el segle xvi (1576)

                      

18:50 Ignasi Mangue i Alférez, Andreu Martínez Arnal         

Poder polític, rebel·lió i lluita per l'aigua a l'Horta de València.

Godella, la sindicatura perduda de la Séquia de Montcada 

           

19.10 Roberto Blanes Andrés, Sergio Urzainqui Sánchez     

Conflictividad en un pueblo de l’Horta Nord en el seiscientos, Burjassot

                                  

19:30-19:45      DESCANS

 

19:45-20:30      CONFERÈNCIA INAUGURAL

Thomas F. Glick

¿Qué deben realmente a los árabes los sistemas de riego hispánicos?

                      

 

divendres 11 de febrer

 

9:30-11:00        COMUNICACIONS: L’ESPAI AGRARI

 

9:30 Gerda Jónász

Social Embeddedness of Ecological Entrepreneurship in the Huerta de Valencia

                      

9:50 Mar Violeta Ortega, Vicent Sales, Paul Trawick, Guillermo Palau, Maria Josep Cascant

Equidad y transparencia: la gestión del agua en la Real Acequia de Moncada

                      

10:10 David Badiella, Mar V. Ortega, M. J. Cascant, Daniel Sala, Guillermo Palau,  Javier Benítez

Manejo del agua depurada en las Comunidades Tradicionales

de Regantes del margen derecho de la Vega del Turia

                      

10:30 R. Vercher, A. Domínguez Gento, A. Marco, R. Ballester        

Abundancia de parasitoides en parcelas de cítricos ecológicos con setos y convencionales

           

10:50 Miquel Aznar, Paola Bernabeu, Salvador Bertomeu, Alberto García, Rafael Laborda,

Adrián Sánchez, Pilar Xamani, Carolina Punset, Carolina Flórez De Quiñones

¿Municipios sin plaguicidas? Una experiencia extrapolable desde

Altea (la Marina Baixa) a otras comarcas

                      

11:10-11:30      DESCANS

 

11:30-12:15      PONÈNCIA INVITADA

Enric Guinot Rodríguez

Aproximació a la Història del paisatge rural de l’Horta Nord de València

 

12:15-12:30      DESCANS

 

12:30-14:10      COMUNICACIONS: L’HORTA CONTEMPORÀNIA

 

12:30 Gil-Manuel Hernàndez i Martí, Maria Albert Rodrigo, Emma Gómez Nicolau

L’evolució de la política cultural a Paterna

                      

12:50 Vicent Ahuir i Cardells

L’Horta Nord i la crisi actual

                      

13:10 Alicia González del Río, Alba Sanchis Peris, Marta Nicolau Gallego

Benimaclet: de huerta a urbe

                      

                        COMUNICACIONS: LES IMATGES DE L’HORTA

 

13:30 Maria Luisa Bellver Martínez

La barraca, referent d’una terra

           

13:50 Vicente Pla Vivas

La imatge moderna de l’Horta com a paisatge tecnificat: construcció i crisi

                                  

14:30-16:30      DINAR

 

16:30-18:00      COMUNICACIONS: CULTURA POPULAR

 

16:30 Antoni Garcia Osuna                      

Malnonímia històrica de l’Horta Nord: 1600-1850

 

16:50 Joan Carles Gomis             

Música, poesia i imatge en defensa de la genuïna devoció tradicional mariana valenciana:

els goigs de Nostra Senyora del Puig

 

17:10 Pedro García Pilán

Procesiones, escenificaciones teatrales y ritual festivo:

el caso de la Semana Santa Marinera de Valencia

                      

17:30 Ruth de la Puerta Escribano            

El traje de huertano y huertana valenciano: usos, costumbres e iconografía en la Historia del Arte

 

17:50-18:15      DESCANS

 

18:15-19:00      PONÈNCIA INVITADA

Joan Olmos

Una destrucció (mal) planificada

                                  

19:15-20:35      COMUNICACIONS: ORDENACIÓ TERRITORIAL

 

19:15 Antonio Montiel Márquez, Eduardo García Tobarra                

L’Horta de València. Una realidad metropolitana ignorada

 

 

19:35 Cristina Alonso Burgaz

Donde se unen ciudad y huerta. Elementos de articulación

                      

19:55 Josep Gavaldà, Víctor Bayona

El Pla d’Acció Territorial de l’Horta: Protecció del territori o reserva de sòl per urbanitzar?

Una anàlisi de la superfície i connexions del PATH

                                  

                        COMUNICACIONS: ENSENYAMENT

 

20:15 Jaume Martínez Bonafé                 

Viure l’Horta: materiales para la educación crítica

 

20:35                PRESENTACIÓ DEL LLIBRE

 

Luis Perdigón, Amando Llopis

Cartografía histórica de la ciudad de Valencia

 

 

dissabte 12 de febrer

 

9:30-10:50        COMUNICACIONS: ART I PATRIMONI

 

9:30 Vicent Senent Valls             

El jardí sagrat. El llenguatge de les flors a la Capella de la Comunió de Godella

 

9:50 Manuel Martín Utrilla                       

El Cementerio General de Valencia

 

10:10 Julio Montagut Marqués, Pau Rausell Köster             

Valorar el patrimonio histórico. ¿Quién paga por la historia?

 

10:30 Xavier Laumain, Angela López Sabater, Jorge Rios Alos                     

El Palauet Nolla. Patrimonio en peligro de extinción

 

10:50-11:15      DESCANS

 

11:15-12:00      PONÈNCIA INVITADA

José María García Álvarez-Coque, Teresa López-García Usach

Viabilidad del espacio agrario urbano de la Huerta de Valencia 

 

12:30-14:00      COMUNICACIONS: VIABILITAT ECONÒMICA

 

12:30 Rita Monfort Salvador                     

El aporte a la sostenibilidad de los huertos urbanos

 

12:50 Fernando Gaja i Díaz, Celia Aguza Gimeno               

Els horts d’oci, una alternativa econòmica (i urbanística) per a frenar l’abandó

(i l’ urbanització) de l’Horta?

 

13:10 Beatriz L. Giobellina                      

Eco-Bio Clusters Periurbanos para la Sustentabilidad Local y la Cohesión Social.

Propuesta para Micropymes de la Huerta del Gran Valencia

 

13:30 Francisca Ramón Fernández                       

La recuperación del patrimonio y los recursos naturales y culturales del medio rural 

 

13:50 Baldomero Segura García del Río, Inmaculada Marqués Pérez            

La provisión de bienes y servicios públicos de la Huerta de Valencia.

Preferencias sociales. Algunas consideraciones

 

14:30-16:30      DINAR

 

 

 

 

 

Centre Cívic

Alfara del Patriarca

 

16:30-18:15      Sessió Oberta: presentació d’iniciatives

 

18:30-19:45      TAULA RODONA

El futur de l'Horta després del PAT

Moderador: Josep Vicent Frechina (Centre d’Estudis de l’Horta Nord)

Ignacio Díez (Coordinador Tècnic del PATH)

Vicent Sales (President del CEHN)

Enric Cuñat (Alcalde d'Alfara del Patriarca)

Joan Ramon Peris (Unió de Llauradors)

Enric Navarro (Per l’Horta)

 

Casa de la Senyoria

Alfara del Patriarca

20:00-20:30      INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DE PINTURA

                        L’Horta. Paisatges Recreats

                        Carlos Pérez-Bermúdez, Enric Ruiz, Aurora Valero

 

21:00-22:30      SOPAR

 

El Teatret

Alfara del Patriarca

23:00                CONCERT

                        Colla Brials: Cançons de l’Horta

 

 

 

 

 

 

Activitats paral·leles

 

VIII Baixada del Carraixet – diumenge 6 de febrer

Punt de trobada:  Estació del trenet del Seminari de Moncada 9,10 h. Rambla de Bètera 9,45 h

Hi haurà DINAR (cal reservar abans) al Polisportiu d’Alfara.

Preu: 12 €  Xiquets: 9 € (cal apuntar-se abans de dimecres, 2 de febrer)

SOBRETAULA: Presentació del llibre “Cala la lluna” i tertulieta, amb dolcets i moscatell.

 

INFORMACIÓ PRÀCTICA:

  • Es pujarà a Bétera amb el trenet. Hi haurà l’oportunitat d’integrar-se dins d’un bitllet col·lectiu (1 €).
  • La durada prevista de la passejada serà d’unes 3,30 h .
  • Es baixarà per camins que voregen el barranc, però també per l’interior de la rambla: cal dur un calcer adequat.
  • El ritme serà relaxat, amb freqüents aturades on s’explicaran les característiques geològiques, biològiques i l’acció de l’home sobre el paisatge.
  • Es pararà a esmorzar a la Torre Bofilla sobre les 11,30 h on s’hi llegirà la VIII Carta del Carraixet.  Cal dur aigua i recapte.
  • Al llarg del trajecte s’abadonarà la rambla del barranc per visitar una carrasca monumental, les termes romanes de l’Horta Vella, la torre Bufilla, on s’esmorzarà, i un rajolar.
  • La visita finalitzarà a Alfara del Patriarca.

 

MÉS INFORMACIÓ: Pau MARQUÉS  636 753 001  Roser SANTOLÀRIA 961 850 215

Pau.Marques@uv.es  / rosersantolaria@hotmail.com

 

Exposició fotogràfica: “Séquia de Moncada”

Exposició elaborada pel Centre d’Estudis de l’Horta Nord i patrocinada per la Real Séquia de Montcada que fa un recorregut per la geografía física i humana d’un dels principals eixos vertebradors de la comarca.

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposició de pintura: “L’Horta. Paisatges Recreats” – des de dissabte 12 de febrer

ENRIC RUIZ (Meliana, 1945)

Doctor en Belles Arts i ex-Catedràtic de Dibuix. Pintor i cartellista

Ha exposat a Acoi, Meliana, Bocairent, Yecla, Elx, Xàtiva, València, Barcelona i ha estat guardonat en diversos concursos de cartells: Madrid, Elda, Santa Cruz de la Palma (Illes Canàries), València, Alcoi, Ontinyent, Elx, Alacant...

 

CARLOS PÉREZ-BERMÚDEZ (Murcia, 1948)

Catedràtic de Didàctica de l’Expressió Plàstica en l’Escola de Magisteri de la Universitat de València.

Ha exposat a València, Castelló, Palma, Murcia, Barcelona, Santiago de Chile, etc.

Ja fa anys que utilitza pictòricament el paisatge de l’Horta, interpretat des de les aportacions de la pintura d’avantguarda. Així, l’any 2002 inicià la sèrie La Huerta. Pintura de un Paisaje; i l’any 2004 La Huerta. Paisajes Construidos.

 

AURORA VALERO (Alboraia, 1940)

Ha sigut Catedràtica de Didàctica de l’Expressió Plàstica en l’Escola de Magisteri de la Universitat de València. La seua obra s’ha pogut veure en nombrosos salons oficials i exposicions col·lectives en Espanya, Sudamèrica i Estats Units a més de formar part de les col·leccions de diferents museus i institucions, públiques i privades, tant nacionals com internacionals: Museu d’Art Modern de Barcelona, Museu de Belles Arts Sant Pius V de València, Museu Popular d’Art Modero de Vilafamés, The San Francisco Museum of Contemporany Hispanic Art, Colección The Library of Congress of Washington, Dept. of Interior Design Shoae College de Seúl, Museo de la Solidaridad Salvador Allende de Chile.

 

 

Exposició de fotografia: Alfredo J. Llorens “Érase una vez” – des de dijous 10 de febrer

Un paisatge no és només el marc físic, generalment d'un alt valor estètic, que va d'un lloc a un altre, i que acull diferents activitats humanes. Pot ser també un territori productiu i canviant, un lloc històric amb un passat remot, un escenari viu de tensions i amenaces. Ampliant el terme, un paisatge es converteix en senyal d'identitat de qui l'habita, espai únic de múltiples significats que transcendeix els seus límits i adquireix personalitat global. Les fotografies d'Alfredo J. Llorens volen mostrar un paisatge, indubtablement bell, i tot el que amaga darrere.

 

 

I Concurs Fundació Assut de Cinema Documental sobre l’Horta: HORTOGRAFIES – 10-12 de febrer

El món agrícola i, en particular, els mitjans agraris que envolten les ciutats pateixen constants pressions. La pèrdua dels valors naturals, culturals i productius de les hortes tradicionals i la dificultat de plantejar alternatives viables per a la seua sostenibilitat posen en perill la seua supervivència.

El mitjà audiovisual és una de les eines més eficaces per donar a conèixer, d'una manera simple i precisa, la realitat de les coses. Constitueix un recurs excel·lent a través del qual obrir els ulls i mostrar, al públic en general, sistemes de producció i aprofitament dels recursos naturals, models de vida i conflictes socials que, en molts casos, són afins a llocs molt distants entre si.

La Fundació Assut, en col·laboració amb la Universitat Politècnica de València i el Centre d'Estudis de l'Horta Norda, i amb el propòsit de divulgar el valor i la importància d'aquestos sistemes territorials, i coincidint amb el III Congrés de l'Horta Nord, organitza Hortografies, una mostra audiovisual documental sobre l'horta i els regadius tradicionals que compta amb dues seccions: la secció de concurs i la secció informativa amb la mostra Home, horta i regadiu.

 

Mostra Home, horta i regadiu

Aquesta secció, fora de concurs, és una mostra retrospectiva de pel·lícules documentals o de ficció que contemplen la realitat dels sistemes de regadiu tradicionals, dins o fora de les nostres fronteres. En aquesta primera edició es projectaran les seguüents pel·licules:

 

A tornallom, Enric Peris i Miguel Castro. País Valencià. 2003. 48 minuts.

L’eau, miroir du monde andin, Luc Bazin i Thierry Ruf. França. 2002. 30 minuts.

Water from the Dawn of Civilization, UNESCO. Holanda. 2009. 20 minuts.

El conocimiento hidráulico: una tradición milenaria en el México prehispánico, José Luis Martínez Ruiz. Mèxic. 2008. 27 minuts.

 

Concurs de curts documentals

En paral·lel a la secció fora de concurs, el festival contempla una selecció de curtmetratges documentals de caràcter amateur la temàtica dels quals estiga relacionada amb la realitat del medi rural de la comarca de l'Horta, així com dels àmbits territorials, sistemes de reg i cultius tradicionals  de característiques semblants.

Els curtmetratges documentals que es presenten atendran a la realitat de l'horta i els regadius tradicionals tractant un o varis d'aquests aspectes:

    * Patrimoni i diversitat

    * Sistemes de producció i gestió de la terra i l'aigua

    * Problemàtica i conflicte social

Es presenta un primer premi de 600 euros, un segon de 300 euros i un tercer premi de 100 euros.

La data límit d'enviament dels treballs serà el 31 de gener de 2011.

 

Més informació: http://hortografies.fundacioassut.org

 

Mercat de productes locals i ecològics a la UPV

En la plaça de l'Àgora de la Universitat Politècnica de Valencià, els productors locals oferiran el dijous 10 de febrer de 12.00 a 17.00 de manera directa els seu productes ecològics i de temporada als membres de la comunitat universitària i als participants del congrés. Aquesta iniciativa vol recolzar l'agricultura local i ecològica a xicoteta escala i sensibilitzar als consumidors dels productes locals, ecològics i de temporada. 

 

 

Sessió Oberta: Iniciatives per l’Horta – dissabte 12 de febrer

En aquesta sessió especial, es vol convidar a totes les associacions, ONG's, cooperatives i agricultors de l'horta a enviar iniciatives que s'estigan realitzant a l'horta de caràcter social, defensa del patrimoni, viabilitat econòmica de l'horta, sobirania alimentària i/o pel desenvolupament humà sostenible.

 

Colla Brials – Músiques de l’Horta – dissabte 12 de febrer

La Colla Brials es va fundar ara fa deu anys a Aldaia (L’Horta Sud) amb el propòsit de reprendre la música valenciana de tradició oral com un fet viu i encara ple de significat. L’actitud del grup es distancia voluntàriament, doncs, de la “folklorització” duta a terme pels grups de danses i altres formacions folklòriques de naturalesa semblant —dedicats a la “representació” de les músiques tradicionals i a la “restauració” de repertoris de balls i cançons— i igualment ho fa dels grups de folk que solen intervindre sobre el material tradicional per “modernitzar-lo”.

Conformada per músics pertanyents a diverses generacions, la Colla Brials presenta la tradició musical valenciana d’una forma desacomplexada i genuïna.

Després de dedicar tres discos a les músiques d’Énguera i la Canal de Navarrés, ara preparen un quart disc monogràfic dedicat íntegrament al folklore musical de l’Horta de València. Aquest disc es presentarà en el marc del III Congrés de l’Horta Nord.

 

Quadre Organitzatiu

 

Organitzen:Centre d’Estudis de l’Horta Nord – Departament d’Enginyeria Rural i Agroalimentària (Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural, Universitat Politècnica de València)

 

Patrocinen:Universitat Politècnica de València, Ajuntament d’Alfara del Patriarca, Fundació Assut, Reial Séquia de Montcada, Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports

 

Comissió científica: Guillermo Palau (UPV), Rosa Vercher (UPV), Rafael Laborda (UPV),  Dionisio Ortiz (UPV), Victor Martínez (UPV), Jose María García Alvárez-Coque (UPV), Joan Olmos Llorens (UPV), Francisco Galiana (UPV), María Vallés (UPV), Ignacio Díez (UPV), Vicent Sales (CEHN), Josep Vicent Frechina (CEHN), Alexandre Ros (CEHN), Bosco Dies (Oficina de Gestió Tècnica del Parc Natural de l’Albufera), Paul Trawick (Universitat de Cranfield), Thomas Glick (Universitat de Boston), Carles Sanchis Ibor (UPV), Mateu Rodrigo Lizondo (UV, CEHN), Albert Ferrer Orts (UV, CEHN).

 

Comissió tècnica: Josep Vicent Frechina (CEHN), Vicent  Sales (CEHN), Guillermo Palau (UPV).

                  

Entitats adherides: Federació d’Instituts d’Estudis Comarcals del País Valencià, Per l’Horta, Associació l’Andana – Amics del Patrimoni i la Cultura Popular (Puçol), Ca Revolta, Associació Cultural Macarella (Bonrepòs i Mirambell)

 EMAS upv