- -
UPV
 
Comissions Acadèmiques

Tasques de les Comissions Acadèmiques de Títol

Les competències de les CAT seran les següents:

  • La gestió acadèmica del títol: revisió i aprovació de les guies docents, aprovació del Pla d'Activitats del Títol (horaris, pràctiques de camp, dates d'exàmens), aprovació del repartiment docent, aprovació de les dispenses a activitats presencials, revisió i aprovació de les propostes de TFG, etc.
  • Definició dels objectius anuals de qualitat: al acabar el curs la CAT elabora el informe de gestió i el disseny del Pla de Millora del Títol.

Els professors membres de la CAT formen la Comissió d'Avaluació que es l'encarregada de realitzar l'avaluació per currículum dels alumnes.

Composició de les Comissions Acadèmiques

Grau en Turisme

Director: Alba Fernández, Jesús
Subd. Cap d'Estudis: Sánchez Morcillo, Víctor
Director acadèmic de títol: Miret Pastor, Luís Gaspar
Cap de Serveis Administratius: Figueiras San Claudio, Beatriz

Professorat de la titulació

Escartín Bueno, Mº Luisa
Fernández Méndez, Mª Manuela
Mestre i Mestre, Eva
Morant González, Maryland
Santandreu Mascarell, Cristina

Alumnes de la titulació

Bernat Díaz, Carlota
Molina López, Patricia

Tècnic de laboratori (amb veu però sense vot)

Zorrilla González, Mª Teresa

Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, So i Imatge

Director: Alba Fernández, Jesús
Subd. Cap d'estudis: Sánchez Morcillo, Víctor
Directora acadèmica de títol: Girona Coma, María Desamparados
Cap de Serveis Administratius: Figueiras San Claudio, Beatriz

Professorat de la titulació

Almenar Terre, Vicenç
Boronat Seguí, Fernando
Espinosa Roselló, Víctor
Sogorb Devesa, Tomás
Vidal Meló, Anna

Alumnes de la titulació

Alcaide Catalán, Aleix
Giménez Martínez, Carlos Vicente

Tècnic de laboratori (amb veu però sense vot)

Ibáñez Sabater, Francisco José

Grau en Ciències Ambientals

Director: Alba Fernández, Jesús
Subd. Cap d'estudis: Sánchez Morcillo, Víctor
Director acadèmic del títol: Martí Gavila, Jesús
Cap de Serveis Administratius: Figueiras San Claudio, Beatriz

Professorat de la titulació

Altur Grau, Vicent
Catalá Icardo, Mónica
Herrera Racionero, Paloma
Pastor Gimeno, José Ismael
Rodilla Alamá, Miguel

Alumnes de la titulació

Gandia i Morió, Àngels
Daza Trujillo, Clara

Tècnic de laboratori (amb veu però sense vot)

Calabuig Belda, Alicio

Grau en Comunicació Audiovisual

Director: Alba Fernández, Jesús
Subd. Cap d'estudis: Sánchez Morcillo, Víctor
Director acadèmic del títol: Navarro Laboulais, Cristina
Cap de Serveis Administratius: Figueiras San Claudio, Beatriz

Professorat de la titulació

Díez Somavilla, Rebeca
Forés Lopez, Antonio
Pastor Castillo, Francisco Javier
Pavia Cogollos, José
Torres Bosch, María Victoria

Alumnes de la titulació

Napoliello, Mariangela Elena
Salelles Morell, Guillem

Tècnic de laboratori (amb veu però sense vot)

Solano García, Celia

Grau en Tecnologies Interactives

Director: Alba Fernández, Jesús
Subd. Cap d'estudis: Sánchez Morcillo, Víctor
Directora acadèmica del títol: Sendra Compte, Sandra
Cap de Serveis Administratius: Figueiras San Claudio, Beatriz

Professorat de la titulació

Bataller Mascarell, Jordi
Palacio Samitier, Daniel
Pérez Pascual, Mª Asunción
Roig Sala, Bernardino
Tomás Gironés, Jesús

Alumnes de la titulació

García Ballesteros, Marta
Meseguer Munguía, Daniel

Tècnic de laboratori (amb veu però sense vot)

Llorens Álvarez, Carlos David

Doble títol ADE + GGT

Director/a: Torregrosa López, Juan Ignacio
Alba Fernández, Jesús
Subd. Cap d'estudis: Cantó Colomina, Begoña
Sánchez Morcillo, Víctor
Director acadèmic del títol: Garcia Bernabeu, Ana Mª
Miret Pastor, Luís Gaspar
Cap de Serveis Administratius: Rico Esteve, Juan José
Figueiras San Claudio, Beatriz

Professorat de la titulació

Expósito Langa, Manuel
Fernández Méndez, Manela

Màster Universitari en Avaluació i Seguiment Ambiental d’Ecosistemes Marins i costaners

Director: Alba Fernández, Jesús
Subd. Cap d'estudis: Sánchez Morcillo, Víctor
Director acadèmic del títol: Falcó Giaccaglia, Silvia Laura
Cap de Serveis Administratius: Figueiras San Claudio, Beatriz

Professorat de la titulació

Belda Pérez, Eduardo
Herrera Racionero, Paloma
Meseguer Lloret, Susana
Pérez Arjona, Isabel
Roig Sala, Bernardino

Alumnes de la titulació

Pérez Borrás, Santiago

Tècnic de laboratori (amb veu però sense vot)

Llorca Roda, María Ángela

Màster Universitari en Enginyeria Acústica

Director: Alba Fernández, Jesús
Subd. Cap d'estudis: Sánchez Morcillo, Víctor
Director acadèmic del títol: Redondo Pastor, Francisco Javier
Cap de Serveis Administratius: Figueiras San Claudio, Beatriz

Professorat de la titulació

Boigues Planes, Francisco José
Castells Ramón, Francisco Sales
Lengua Lengua, Ismael
Picó Vila, Rubén

Alumnes de la titulació

-

Tècnic de laboratori (amb veu però sense vot)

Spath Lleó, Enrique

Màster en Postproducció Digital

Director: Alba Fernández, Jesús
Subd. Cap d'estudis: Sánchez Morcillo, Víctor
Director acadèmic del títol: Lengua Lengua, Ismael
Cap de Serveis Administratius: Figueiras San Claudio, Beatriz

Professorat de la titulació

Flores Asenjo, Santiago José
García Miragall, Carlos Manuel
Payri Lambert, Blas Gastón
Sanchis Rico, Juan Manuel

Alumnes de la titulació

Collado Cascales, Marta

Tècnic de laboratori (amb veu però sense vot)

Hernández García, Fernando

Màster en Comunicació Transmèdia

Director: Alba Fernández, Jesús
Subd. Cap d'estudis: Sánchez Morcillo, Víctor
Directora acadèmica del títol: Santandreu Mascarell, Cristina
Cap de Serveis Administratius: Figueiras San Claudio, Beatriz

Professorat de la titulació

Cabrera Méndez, Margarita
Díez Somavilla, Rebeca
Galán Cubillo, Esteban
Poza Luján, José Luís

Alumnes de la titulació

Molina Liona, Carolina

Màster Universitari WAVES

Director: Alba Fernández, Jesús
Subd. Cap d'estudis: Sánchez Morcillo, Víctor
Director acadèmic del títol: Redondo Pastor, Francisco Javier
Cap de Serveis Administratius: Figueiras San Claudio, Beatriz

Professorat de la titulació

Boigues Planes, Francisco José
Castells Ramón, Francisco Sales
Gabriel Garcial, Álvaro
Picó Vila, Rubén

EMAS upv