- -
UPV
 
Títols de batxillerat anteriors a la L.O.E.
EPSG-Administración Secretaria Accés als nostres estudis Accés a Grau Accés des d'estudis espanyols Títols de batxillerat anteriors a la L.O.E.  ...
Podrán participar del procés de preinscripció les persones que es troben en alguna d'aqueste situacions: 1.- Haver superat la prova d'accés a la universitat segons normatives anteriors (BUP i COU, Batxillerat experimental). En aquest cas, la qualificació que es va obtindre es correspon amb la qualificació de la Fase General de las actuals Proves d'Accés, i aquells que ho desitgen, podràn presentar-se a qualsevol assignatura de modalitat en la Fase Específica per tal d'incrementar la nota d'accés a la titulació. 2.- Haber superado el BUP, o el bachillerato superior, y el curso de orientación universitaria con anterioridad al año 1974/1975.

EMAS upv