Tipografía Tamaño mediano Tamaño grande

Tablón de actividades

Novedades


Resolució beca especialització en CCD

20 - Novembre - 2014

 

Newsgroups:: UPV.novetats

From:: Rosa Agulles Mari<ragulles@upvnet.upv.es>

Date:: Thu, 20 Nov 2014 11:10:21 +0000 (UTC)

Organization:: U.P.V.

Message-ID:: <m4ki6t$n2a$1@merope.cc.upv.es>


 

References:
Resolució beca especialització en CCD
RESOLUCIÓ BECA D'ESPECIALITZACIÓ EN CCD

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds de beca d'especialització en el CCD, publicada al tauler d'anuncis de la UPV el 31 d'octubre, i comprovat que reuneixen els requisits exigits

RESOLC:

Adjudicar-la a:

Sr. SERGIO PÉREZ MEDINA

Així mateix, es presenta una llista de suplents, en cas que la persona seleccionada renuncie, relacionats per ordre de puntuació:

Margarita Bosch Ortega
Begoña Itziar García-Romeu del Romero
Carmen Martínez Velasco
Sarai Fariñas AusinaValencia, 20 de novembre de 2014


St.: ROSA PUCHADES PLA
Vicerectora de responsabilitat social i cooperació

 Universitat Politècnica de València