- -
UPV
 

AR(t)IBMCP i Carlos Castellanos al CCCC

Les plantes es comuniquen. I reaccionen davant el canvi climàtic. El difícil és interpretar les seues respostes. L'artista Carlos Castellanos ha transformat aqueixes respostes en art. El resultat és l'exposició ‘Post-Natural Prototypes. Phytosemiotic Expressions’ que pots veure al Centre del Carme Cultura Contemporània de València.

GreenMetric

1:08 · 2023

Entrevista Raya Faiz

0:00 · 2023

Jornada O-CITY

3:16 · 2023

Atletisme a la UPV

2:29 · 2023


EMAS upv