- -
UPV
 

Noves acreditaciones internacionals

La Universitat Politècnica de València continua sumant acreditacions internacionals als seus títols de màster universitari i grau amb els prestigiosos segells de qualitat, EUR-ACE i Euro-Inf. Amb el segell EUR-ACE, s'han acreditat el Grau en Enginyeria Biomèdica i els màsters universitaris en Enginyeria del Formigó, en Motors de Combustió Interna Alternatius, en Enginyeria Industrial, en Enginyeria Agronòmica, en Enginyeria de Camins, Canals i Ports, en Enginyeria de Telecomunicació i en Enginyeria Aeronàutica. D’altra banda, han obtingut el segell Euro- INF el Grau en Enginyeria Informàtica i el Màster Universitari en Enginyeria i Tecnologia de Sistemes Programari.


EMAS upv