- -
UPV
 

Màster Universitari en Enginyeria Mecànica

Màster Universitari en Enginyeria Mecànica Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

L'enginyeria mecànica constitueix un dels pilars bàsics de la indústria de consum i equips, havent experimentat en les últimes dècades un important desenvolupament amb la incorporació de noves tecnologies gràcies a l'evolució dels ordinadors que han permés resoldre vells problemes, abordar nous camps i, en definitiva, estar a l'avantguarda del desenvolupament i innovació de productes.

Això demanda especialistes en el disseny de components i sistemes mecànics que tinguen una formació sòlida, tant en els fonaments teòrics d'aquestes noves tecnologies com en la utilització pràctica de les eines que les incorporen. A aquestes persones especialistes se'ls exigeix principalment el domini de les tècniques numèriques d'anàlisi de components i sistemes mecànics que han revolucionat el procés de disseny mecànic. Això permet un procés més àgil que facilita el camí cap al desenvolupament de productes optimitzats per a complir la funció a què estan destinats, amb els quals les empreses del sector guanyen competitivitat.

RSS
 

EMAS upv