- -
UPV
 

Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

El Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica habilita per a l'exercici de la professió d'enginyeria aeronàutica.

L'objectiu fonamental del Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica és oferir a l'alumnat una visió completa de l'enginyeria aeronàutica. Els estudiants adquireixen una capacitat per al disseny, el desenvolupament, la investigació i la gestió en l'àmbit de l'enginyeria aeronàutica, que tinga per objecte els vehicles aeroespacials, els sistemes de propulsió aeroespacial, els materials aeroespacials, les infraestructures aeroportuàries, les infraestructures d'aeronavegació, i qualsevol sistema de gestió de l'espai, del trànsit i del transport aeri.

Acreditat
internacionalment


EMAS upv