- -
UPV
 

Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica

120 crèdits

Veure DOGV
Permet accedir a beques

100 places
(2024/2025)

Introducció

L'objectiu fonamental del Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica és oferir a l'alumnat una visió completa de l'enginyeria aeronàutica. Els estudiants adquireixen una capacitat per al disseny, el desenvolupament, la investigació i la gestió en l'àmbit de l'enginyeria aeronàutica, que tinga per objecte els vehicles aeroespacials, els sistemes de propulsió aeroespacial, els materials aeroespacials, les infraestructures aeroportuàries, les infraestructures d'aeronavegació, i qualsevol sistema de gestió de l'espai, del trànsit i del transport aeri.

Programa acreditat per la Comissió d'Acreditació d'Enginyeria d'ABET, sota els criteris generals i els criteris dels programes d'Enginyeria Aeroespacial i de nom similar.

Programa certificat pel segell EUR-ACE d'Enginyeria concedit per l'European Network for the Accreditation of Engineering Education (ENAEE).

Objectius

El Màster en Enginyeria Aeronàutica és el títol que habilita per a l'exercici de la professió d'enginyer aeronàutic o enginyera aeronàutica, d'acord amb l'Ordre CIN/312/2009. Amb això es busca formar persones preparades per a complir un paper rellevant dins de l'àmbit aeronàutic en l'empresa pública, privada, i en el lliure exercici professional.

Criteris d'admissió

Poden accedir de manera directa a aquest màster les persones graduades en Enginyeria Aeroespacial (titulació que habilita per a l'exercici de la professió d'enginyer tècnic aeronàutic o enginyera tècnica aeronàutica). Addicionalment, pot accedir al màster qui estiga en possessió de qualsevol títol de grau, sense perjudici que, en aquest cas, s'establisquen els complements de formació prèvia que es consideren necessaris.


EMAS upv