- -
UPV
 

Normativa de Progrés i Permanència

La UPV aprova flexibilitzar les condicions de progrés del seu alumnat. Només serà necessari aprovar 12 crèdits en el primer any d'universitat

[ 08/06/2022 ]

Fins al 2020, el curs de la pandèmia, prop de mil estudiants de la Universitat Politècnica de València es veien obligats a abandonar la titulació per falta de rendiment. Era alumnat que no aconseguia alguna de les tres condicions establides en la Normativa de progrés i permanència: aprovar almenys 12 crèdits en el primer any universitari; superar el primer curs complet en els primers dos anys d'estada a la UPV, o aprovar a partir del segon curs el 50% dels crèdits dels quals l'estudiant s’ha matriculat.

Amb motiu de les circumstàncies excepcionals ocasionades per la COVID-19, i l'adaptació al sistema de docència i avaluació no presencial imposat en aquell curs, el Consell de Govern de la UPV va decidir al maig del 2020 suspendre temporalment els articles d'aquesta normativa que pogueren suposar la desvinculació dels estudis de l'alumnat afectat.

“En dos anys de no aplicació d'aquests requisits, la UPV ha pogut constatar la millora que aquesta flexibilització ha suposat”, indica la vicerectora d'Estudiants i Emprenedoria, Esther Gómez. “Per aquest motiu, hem aprovat al Consell de Govern una relaxació definitiva del rigor i una rebaixa de les exigències que la UPV aplicava als seus estudiants i que s'aplicarà ja als alumnes d'aquest curs 2021-2022”.

A canvi, hi haurà un especial seguiment a l'alumnat amb menor rendiment

Com a contrapartida, la UPV impulsarà el Pla integral d'acompanyament a l'estudiant (PIAE+) per a vetlar per l'adequat progrés de cada alumna o alumne estudiant. Això significa, entre altres, que es calcularà el rendiment acadèmic de cada estudiant –entès com el quocient entre els crèdits superats i els matriculats–, i qui no supere el llindar del 35% rebrà un assessorament individualitzat.

Però, a més, la UPV considerarà més situacions excepcionals, com ara les circumstàncies personals, socials o econòmiques que poden influir negativament en el rendiment quan l'alumnat recórrega a la Comissió de Permanència i Avaluació per Currículum. I concedirà més matrícules parcials sempre que hi haja motius com l'activitat laboral, la pràctica esportiva d'alt nivell, les necessitats educatives especials, les responsabilitats familiars, les labors de representació estudiantil, la participació en grups de Generació Espontània, qüestions econòmiques…

“Al final, es tracta de conciliar una major flexibilitat per a l'estudiant amb la garantia de la qualitat i eficiència dels ensenyaments que ens marquem a la UPV, de manera que s'obtinga un equilibri entre totes dues necessitats que puga beneficiar a totes les parts”, ha expressat la vicerectora Esther Gómez.

Notícies destacades


Referent en la universitat espanyola Referent en la universitat espanyola
El programa Generació Espontánia de la UPV celebra el seu primer congres al campus de Vera
Dos premis Nobel a la UPV Dos premis Nobel a la UPV
Roger Kornberg y Ben Feringa han visitat el campus de Vera
Rànquing 'El Mundo' Rànquing 'El Mundo'
La UPV, millor universitat d'Espanya per a estudiar Biotecnologia, Belles Arts, i Ciència i Tecnologia dels Aliments
Technovation Girls CV Technovation Girls CV
La UPV ha acollit la final de la competició, en la qual xiquetes i joves d'entre 8 i 18 anys desenvolupen les seues pròpies aplicacions
Matriculem-nos en valencià Matriculem-nos en valencià
La UPV promou la campanya que incideix en l'objectiu de triar el valencià com a llengua de la docència

EMAS upv