- -
UPV
 
Inici UPV :: Perfils :: Estudiant :: Els estudis primer :: Títols de cicles de la UPV

Llicenciat en Documentació (titulació de 2n cicle)

Objectius formatius 

La persona llicenciada en Documentació és una professional experta en gestió i direcció d'unitats d'informació (biblioteques i hemeroteques, arxius en mitjans informatius, empreses, centres de documentació i d'investigació), i en l'organització i difusió de la informació continguda en aquestes unitats. Així mateix, s'orienta cap al desenvolupament d'aplicacions informàtiques per a la seua utilització en la gestió de la informació d'una manera eficaç.
 Competències professionals 

Les persones titulades en Documentació estan capacitades per a treballar com a:
 
  • Gestors de la informació/documentació, en el servei a l'usuari en qualsevol tipus d'unitat o servei d'informació, i com a gestor de continguts.


  • Administradors d'unitats d'informació, consultors d'informació, anàlisi i suport a la gestió dels coneixements a les empreses, directius dels departaments de continguts de les empreses que desenvolupen solucions en Internet o adjunts a aquests, documentalistes en empreses informatives, i com a assessors per a la planificació i el desenvolupament de projectes.


  • A més, adquireixen àmplia formació en tecnologies de la informació, fet que els faculta per al treball en els camps relacionats amb la gestió de la informació.

Eixides laborals 

L'activitat de la persona titulada en Documentació es desenvolupa en els àmbits laborals següents:
   • Sector privat: empreses que produeixen i gestionen grans quantitats d'informació (gestió de continguts); de creació i difusió de bases de dades, de sistemes d'emmagatzematge i recuperació de la informació. Centres de documentació, empreses de serveis bibliogràfics i documentals. Assessories i consultories legals. Mitjans de comunicació (televisió, ràdio, premsa...). Editorials i llibreries. Museus i galeries d'art. Empreses d'informàtica, portals d'Internet...
  • Exercici lliure de la professió: autoocupació com a tècnic, consultor i auditor de sistemes de documentació per a tot tipus d'empreses i institucions, de forma autònoma o en associació amb altres professionals de serveis o empreses. També pot ocupar-se del tractament documental (catalogacions, edició...).
  • Administració pública: biblioteques (generals i universitàries, de centres d'ensenyament primari i de secundària, parlamentàries, etc.), museus, arxius, centres culturals i de documentació. Funcionari o personal laboral dels cossos tècnics en tot tipus d'administracions públiques: Unió Europea, estatal, autonòmica i local.
  • Investigació, desenvolupament i innovació: investigació en centres públics o privats, i en departaments de I+D+i de grans empreses.
  • Docència pública i privada: en centres públics i privats d'ensenyament, tant en secundària com en la universitat.

Vies d'accés i perfil de l'estudiant 

Podran accedir a aquesta titulació els qui hagen superat el 1r cicle de les titulacions següents:  • Amb complements de formació: els qui estiguen en possessió de qualsevol primer cicle universitari.

L'alumne que accedeix a aquesta titulació ha de tenir una gran disposició al treball individual i en equip, una bona capacitat analítica, una visió de conjunt de les tecnologies de la informació, i també esperit crític i capacitat de liderat.
 


Pràctiques en empreses i estudis a l'estranger 

Tots els alumnes que vulguen tenen la possibilitat de fer pràctiques en empreses privades o en institucions públiques on poden posar en pràctica els coneixements adquirits a les aules i als laboratoris.
 


L'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica té firmats convenis amb diverses universitats tant nacionals com estrangers per a facilitar la mobilitat dels alumnes. En aquestes universitats els alumnes poden cursar assignatures o fer el seu projecte final de carrera.
 


Estructura del pla d'estudis 

Distribució de crèdits*


matèries 4t curs 5é curs
obligatòries 46,5 37,5
optatives 18 18
lliure elecció 3 12
totals 67,5 67,5

*1 crèdit = 10 hores

Distribució de crèdits*


Àrees de coneixement Passarel·la 4t curs 5é curs
Arquitectura i Tecn. de Computadors 6
Biblioteconomia i Documentació 24 15 12
Ciènc. de la Comput. i Intel·ligència Artificial 6
Estadística i Investigació Operativa 6
Filologia Anglesa 4,5 4,5
Llenguatges i Sistemes Informàtics 12 6 15
Organització d'Empreses 9

*No s'especifiquen assignatures, únicament àrees de coneixement. Només s'indiquen els crèdits corresponents a assignatures troncals i obligatòries.


Nota: 1 crèdit = 10 h


EMAS upv