- -
UPV
 
Inici UPV :: Perfils :: Estudiant :: Els estudis primer :: Títols de cicles de la UPV

Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió (titulació de 1r cicle)

Objectius formatius 

Els estudis d'Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió tenen com a objectiu formar l'alumne en tècniques per al disseny i desenvolupament de programari, amb una orientació més pròxima a l'usuari final i a les organitzacions. Són matèries específiques d'aquest títol: el disseny de bases de dades, l'administració d'organitzacions i sistemes d'informació d'empreses, l'avaluació, l'organització i la gestió de projectes, etc.Competencies professionals 

El títol d'Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió posseeix un perfil clarament orientat a l'exercici professional en els àmbits tecnològics següents: • Sistemes d'Informació: gestió i desenvolupament de sistemes d'informació; anàlisi de sistemes; control i gestió de projectes informàtics; comerç electrònic; desenvolupament de bases de dades, i auditoria informàtica.
 • Multimèdia: disseny i modelatge gràfic digital, disseny de pàgines web, disseny d'efectes visuals i d'animació.
 • Administració de sistemes i xarxes: tecnologies, protocols i dispositius de xarxa; instal·lació, configuració, avaluació i administració de sistemes oberts; seguretat en els sistemes informàtics i desenvolupament de programari que explote els recursos del sistema operatiu i possibilite l'intercanvi d'informació entre aplicacions a través de la xarxa.
 • Enginyeria del programari: aprenentatge i aplicació de les notacions, tècniques, ferramentes i mètodes més acceptats en aquesta disciplina; realització de projectes de desenvolupament de programari exercint activitats de captura de requisits, anàlisi, disseny, implementació, proves, documentació i manteniment del programari.
 • Tecnologies i serveis per a web: instal·lació i administració de servidors de web; disseny de llocs web, explotació de serveis i desenvolupament d'aplicacions per a web.

Eixides laborals 

L'enginyer tècnic en informàtica de gestió treballa fonamentalment en els sectors següents:


 • Sector privat: empreses de tots els sectors i indústria en general, dins del departament d' informàtica; empreses d'informàtica (de maquinari i programari); centres d'informació i comunicacions (universitats, instituts tecnològics, etc.); entitats financeres i d'assegurances; empreses de seguretat, de telecomunicacions, electricitat, electrònica i alta tecnologia, consultores i auditores d'informàtica.

 • Exercici lliure de la professió: autònoms que treballen en temes d'auditoria de sistemes, assessoria informàtica, desenvolupament d'aplicacions i sistemes, són molt demandats per xicotetes i mitjanes empreses sense un departament d'informàtica propi, per la qual cosa suposa una oportunitat de negoci sense massa inversió i amb gran clientela potencial. En associació amb altres professionals, poden crear consultories d'empreses integrals.

 • Administració pública: personal funcionari o laboral dels cossos tècnics en tot tipus d'administracions públiques: Unió Europea, estatal (cos de gestió de sistemes i tecnologies de gestió de l'estat; cos de programadors de la Seguretat Social, Agència Tributària, etc.), autonòmica i local, en àrees i serveis d'informàtica, principalment.

 • Investigació, desenvolupament i innovació: investigació en centres públics i privats, i en departaments de I+D+i de grans empreses, en el camp de les noves tecnologies de la informació i comunicació, sistemes experts, intel.ligència artificial, sistemes multimèdia, etc.

 • Docencia pública y privada:en centres públics i privats d'ensenyament, tant en secundària com en la universitat.

Vies d'accés i perfil de l'estudiant  • Batxillerat: Cientificotecnològica i Ciències de la Salut.
 • Cicles Formatius de Grau Superior: Administració de Sistemes Informàtics; Administració i Finances; Automoció; Comerç Internacional; Desenvolupament d'Aplicacions Informàtiques; Desenvolupament de Productes Electrònics; Gestió Comercial i Màrqueting; Gestió del Transport; Indústria Alimentària; Instal·lacions Electrotècniques; Manteniment d'Equip Industrial; Manteniment i Muntatge d'Instal·lacions d'Edifici i Procés; Producció per Mecanitzat; Secretariat; Serveis al Consumidor; Sistemes de Regulació i Control Automàtics; Sistemes de Telecomunicació i Informàtics; Desenvolupament de Projectes d'Instal.lacions de Fluids, Tèrmiques i Manutenció; Desenvolupament de Projectes Mecànics; Producció per Fosa i Pulvimetal.lúrgia; Manteniment Aeromecànic; Manteniment d'Aviònica, i Prevenció de Riscos Professionals.

Continuació d'estudis 

Amb aquesta titulació es podrà accedir al 2n cicle de les titulacions següents: • Amb complements de formació:  Llicenciat en Comunicació Audiovisual; Llicenciat en Documentació, i Enginyer d'Organització Industrial.
 • Sense complements de formació:  Enginyer en Informàtica.

Pràctiques en empreses i estudis a l'estranger 

Els alumnes de l'Escola poden fer pràctiques en empresa des del moment en què tenen superat el 50% de la carrera. Aquest tipus de pràctiques sol ser el primer contacte professional de l'alumne amb l'entorn empresarial, i serveix per a consolidar els coneixements adquirits i adquirir una experiència preprofessional. En gran nombre de casos, condueix a més a la primera contractació laboral.
 


L'Escola té nombrosos convenis de col·laboració amb les empreses més destacades del nostre entorn, la majoria són del sector de les tecnologies de la informació i telecomunicacions, però també en té en altres sectors com el de l'automoció, l'administració pública o el de serveis.
 


Els alumnes de l'Escola tenen l'opció de fer part de la seua carrera a l'estranger, bé per a cursar assignatures, fer projectes final de carrera o pràctiques en empresa. Els destins més habituals per als nostres alumnes són: Irlanda, el Regne Unit, França, Itàlia, Finlàndia, Noruega, Polònia i Alemanya a Europa, i els Estats Units, el Japó, el Canadà, l'Argentina i l'Uruguai a la resta del món.
 


Estructura del pla d'estudis 

Distribució de crèdits*


matèries 1r curs 2n curs 3r curs
troncals 66 34,5 12
obligatòries 6 33 16,5
optatives 34,5
lliure elecció 3 7,5 12
totals 75 75 75

Distribució de crèdits*


Àrees de coneixement 1r curs 2n curs 3r curs
Estadística 6 4,5
Estructura i Tecnologia de Computadors 12 9
Estructura de Dades i de la Informació 18
Fonaments Matemàtics de la Informàtica 24
Enginyeria del Programari de Gestió 12
Metodologia i Tecnologia de la Programació 6
Sistemes Operatius 12
Tècniques d'Organització i Gestió Empresarial 12
Anglés Tècnic 6
Xarxes 12
Autòmats, Llenguatges i Complexitat 6
Disseny de Bases de Dades 6
Gràfics per Computador 4,5
Projecte d'Informàtica de Gestió 6

*No s'especifiquen assignatures, únicament àrees de coneixement. Només s'indiquen els crèdits corresponents a assignatures troncals i obligatòries.


Nota: 1 crèdit = 10 h


EMAS upv