- -
UPV
 
Inici UPV :: Perfils :: Estudiant :: Els estudis primer :: Títols de cicles de la UPV

Enginyer Tècnic en Disseny Industrial (titulació de 1r cicle)

Títol en procés d'extinció per adaptació a l'EEES. Substituït per Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes (ETSID).Objectius formatius 

El títol d'Enginyer Tècnic en Disseny Industrial comporta una formació interdisciplinària entre matèries tant de l'àmbit sociocultural com de l'àmbit tecnològic, que es concreten al llarg de les diferents assignatures de projectes.
 


Els continguts de les assignatures s'organitzen en quatre grans àrees: • Les relacionades amb els sistemes de visualització, representació i comunicació.
 • Les relacionades amb els materials, les seues transformacions i la tecnologia i les seues aplicacions.
 • Les assignatures bàsiques que van des dels fonaments de la física i matemàtica aplicada fins a la història de la cultura i del disseny.
 • Les assignatures sobre projectes de productes de diversa complexitat.

Així, en l'últim curs de la carrera, l'alumne pot triar entre els blocs d'intensificació següentes: • Hàbitat: els mobles per a la casa o l'interior de vehicles són entorns habitables que estan subjectes a constants canvis dels usuaris o de les tendències de disseny, i constitueixen els temes habituals de treball.
 • Oci i Automoció: s'aborda el projecte amb el suport del disseny per ordinador tant en les seues aplicacions, tant per a la visualització com per a la producció de volums complexos.
 • Mobiliari Urbà: es desenvolupen projectes fonamentats en el disseny de mobiliari adaptat a distints ambients urbans.
 • Equipament: l'enfocament de disseny industrial es realitza des de l'enginyeria assistida per ordinador.

Competències professionals 

Com a enginyers tècnics industrials tenen unes capacitats interdisciplinàries que els permeten participar en totes i cadascuna de les fases de generació, desenvolupament i llançament de qualsevol producte de manufactura industrial, per la qual cosa es propicia la seua integració en els sectors industrials més importants de la Comunitat Valenciana.
 


El títol d'Enginyer Tècnic en Disseny Industrial posseeix un perfil clarament orientat a l'exercici professional de les activitats següents:
 


 • Auditories de disseny en empreses; gestió i implantació de la qualitat; prevenció de riscos laborals, i seguretat i higiene en el treball.
 • Direcció i gestió tècnica en empreses privades i en l'administració pública; direcció de productes en empreses; realització, direcció i execució de projectes; construcció de prototips i maquetes, i desenvolupament d'envasos i embalatges.
 • Disseny de carrosseries i interiors d'automòbils, d'imatge corporativa, de jocs i joguets, de mobles i els seus components, de processos industrials, d'exteriors, de màquines...
 • Disseny assistit per ordinador; disseny i generació de models; ergonomia i impacte ambiental; estètica i disseny industrial, i expressió gràfica i artística.

Eixides laborals 

L'enginyer tècnic en disseny industrial està capacitat per a desenvolupar la seua professió en diversos sectors:
 


 • Sector privat: poden treballar en empreses de tots els sectors industrials (mobles, llums, ceràmica, transformats plàstics i metàl·lics, etc.) en els departaments tècnics, de disseny, d'investigació o de projectes i desenvolupament de nous productes. Així com en empreses productores, enginyeries de producte i estudis de disseny, com a enginyer projectista o associat.
 • Exercici lliure de la professió: poden crear una empresa de serveis de consultoria o productora.
 • Administració pública: personal funcionari o laboral dels cossos tècnics en tot tipus d'administracions públiques: Unió Europea, estatal, autonòmica i local, com a tècnics en àrees d'indústria i comerç, principalment.
 • Investigació, desenvolupament i innovació: investigació en centres públics o privats (universitats, organismes públics d'investigació o centres tecnològics), i en departaments de I+D+i de grans empreses.
 • Docència pública i privada: en centres públics i privats d'ensenyament, tant en secundària com en la universitat.

Vies d'accés i perfil de l'estudiant  • Batxillerat: Arts, Ciències Socials i Cientificotecnològica.
 • Cicles Formatius de Grau Superior: Automoció; Construccions Metàl·liques; Desenvolupament de Productes Electrònics; Desenvolupament de Projectes Urbanístics i Operacions Topogràfiques; Desenvolupament i Aplicació de Projectes de Construcció; Desenvolupament i Fabricació de Productes Ceràmics; Instal·lacions Electrotècniques; Manteniment d'Equip Industrial; Manteniment i Muntatge d'Instal·lacions d'Edifici i Procés; Ortoprotèsica; Patronatge; Processos de Confecció Industrial, Producció per Mecanitzat, Realització i Plànols d'Obra, Sistemes de Regulació i Control Automàtics, Sistemes de Telecomunicació i Informàtics; Disseny i Producció Editorial; Desenvolupament de Projectes Mecànics; Producció per Fosa i Pulverimetal·lúrgia; Desenvolupament de Productes en Fusteria i Moble; Manteniment Aeromecànic; Desenvolupament de Projectes d'Instal·lacions de Fluids, Tèrmiques i de Manutenció; Manteniment d'Aviònica; Òptica i Protètica Ocular; Producció de Fusta i Moble; Fabricació i Transformació de Productes de Vidre; Arts Aplicades de l'Escultura; Arts Aplicades de la Fusta; Arts Aplicades de la Pedra; Arts Aplicades del Metall; Arts Aplicades al Mur; Mosaics; Paviments i Revestiments Ceràmics; Ceràmica Artística; Modelisme i Matriceria Ceràmica; Estilisme d'Indumentària; Models d'Indumentària; Modelisme i Maquetisme; Modelisme Industrial; Mobiliari; Moblament; Arquitectura Efímera; Aparaderisme; Elements de Jardí; Projectes i Direcció d'Obres de Decoració; Bijuteria Artística; Joieria Artística; Orfebreria i Argenteria Artística; Esmalt Artístic al Foc sobre Metalls; Arts del Vidre; Vitrales Artístics; Art Tèxtil; Randes Artístiques; Brodats i Rebosters; Estampació i Tenyits Artístiques; Estilisme de Teixits de Calada; Teixits en Baix Lliç, i Colorit de Col·leccions.

L'alumne que accedisca a aquesta titulació ha de posseir interessos científics i tècnics, capacitat per a l'experimentació i la creativitat, intel·ligència general, habilitat per a dibuixar, capacitat d'anàlisi i síntesi, comprensió abstracta, sentit pragmàtic, i capacitat de treball disciplinat i en equip.
 


Continuació d'estudis 

Amb aquesta titulació es podrà accedir al 2n cicle de les titulacions següents: • Amb complements de formació: Enginyer Industrial; Llicenciat en Comunicació Audiovisual; Llicenciat en Documentació; Enginyer d'Organització Industrial, i Enginyer de Materials.


Pràctiques en empreses i estudis a l'estranger 

A fi de donar un coneixement de la realitat professional, es poden fer pràctiques en empreses tant en forma de pràctiques tutelades com en projectes de final de carrera.
 


Hi ha diversos programes per a l'intercanvi amb universitats estrangeres, es poden fer estudis en aquestes universitats mitjançant beques.
 


Estructura del pla d'estudis 

1r curs Bàsic tecnicocreatiu
2n curs Bàsic tecnològic
3r curs Projectual
  Projecte final de carrera

Distribució de crèdits


matèries 1r curs 2n curs 3r curs
troncals 54 54 10,5
obligatòries 12 13,5 10,5
optativa/lliure elecció 9 55,5
projecte final de carrera 6

Distribució de crédits


Àrees de coneixement 1r curs 2n curs 3r curs
Informàtica 6
Materials i Processos 12 9
Projectes 12 9 36
Dibuix i Diseny Assistit per Ordinador 21 9
Física Aplicada 9 9
Matemàtiques 12
Aspectes Empresarials 12 6
Teoria del Diseny 19,5 12
Optatives 9 7,5 15
Hàbitat 21
Oci 21
Mobiliari Urbà 21
Equipament 21

EMAS upv