- -
UPV
 
Inici UPV :: Perfils :: Estudiant :: Els estudis primer :: Títols de cicles de la UPV

Diplomat en Turisme (titulació de 1r cicle)

Títol en procés d'extinció per adaptació a l'EEES. Substituït per Grau en Gestió Turística (EPSG).Objectius formatius 

Els estudis de Diplomat en Turisme estan regulats pel RD 604/1996, de 15 d'abril, i estan orientats a fer que els titulats siguen capaços de respondre a les necessitats canviants de la indústria turística. Aquesta titulació ofereix l'opció d'especialitzar-se en una de les tres intensificacions següents: Direcció i Gestió Hotelera; Gestió i Comercialització del Turisme, i Planificació i Desenvolupament Turístic.Competencies professionals 

La persona diplomada en turisme està capacitada per a exercir les activitats professionals següents: • Direcció i gestió d'empreses turístiques d'allotjament, intermediació i oferta complementària (animació, esdeveniments, etc.).
 • Estudis de mercat per a empreses i destinacions turístiques.
 • Planificació i gestió pública de destinacions turístiques
 • Desenvolupament i promoció de productes turístics en totes les facetes: vacances, tercera edat, negocis, rural, urbà, cultural, aventura, etc.

Eixides laborals 

L'ampli ventall de coneixements adquirits fa que l'alumne siga capaç d'inserir-se professionalment en els sectors següents: • Sector privat: empreses d'allotjaments en totes les modalitats (hoteler, càmpings, albergs), de restauració i càtering, de comercialització i distribució de productes i serveis turístics (agències de viatges, operadors turístics, agències especialitzades, etc.), empreses de publicitat per a la promoció turística i d'animació sociocultural. Parcs recreatius, fires i empreses de relacions públiques, així com companyies i organitzacions de transports. Empreses d'exportació i oficines internacionals d'entitats financeres, les relacionades amb la planificació i el desenvolupament turístic. Consultories i assessories del sector turístic.

 • Exercici lliure de la professió: en associacions amb altres professionals de la mateixa formació o complementària, per a empreses d'activitats turístiques no tradicionals: animació, organització de convencions i esdeveniments, promoció del turisme rural o mediambiental, balnearis, informació a empreses multimèdia, safaris i expedicions, muntanyisme, etc.

 • Administració pública: departaments de turisme de diferents organismes i institucions públiques. Personal funcionari o laboral dels cossos tècnics en tot tipus d'administracions públiques: Unió Europea, estatal, autonòmica i local en àrees de promoció turística, principalment.

 • Investigació, desenvolupament i innovació: investigació en centres públics o privats i en departaments de I+D+i de grans empreses.

 • Docencia pública y privada: en centres públics i privats d'ensenyament, tant en secundària com en la universidad.

Vies d'accés i perfil de l'estudiant  • Batxillerat: des de qualsevol de les opcions.
 • Cicles Formatius de Grau Superior: Administració de Sistemes Informàtics; Administració i Finances; Agències de Viatge; Allotjament; Animació Sociocultural; Animació d'Activitats Físiques i Esportives; Comerç Internacional; Desenvolupament d'Aplicacions Informàtiques; Educació Infantil; Gestió Comercial i Màrqueting; Gestió del Transport; Imatge; Informació i Comercialització Turístiques; Integració Social; Interpretació de la Llengua de Signes; Realització d'Audiovisuals i Espectacles; Restauració; Secretariat; Serveis al Consumidor; So; Producció d'Audiovisuals, Ràdio i Espectacles; Animació Turística, i amb el títol de Tècnic Esportiu Superior.

L'alumne que accedisca a aquesta titulació ha de tenir facilitat per a aprendre i comunicar-se en llengües estrangeres, a més d'habilitats directives i de comunicació en general.
 


Continuació d'estudis 

Amb aquesta titulació es pot accedir al 2n cicle de les titulacions següents: • Amb complements de formació: Llicenciat en Documentació, i Llicenciat en Comunicació Audiovisual.


Pràctiques en empreses i estudis en l'estranger 

La diplomatura en turisme arreplega les assignatures Pràcticum I i Pràcticum II, sumant ambdues una càrrega lectiva de 10 crèdits . Aquesta assignatura consisteix en la realització de pràctiques professionals en empreses del sector turístic.
 


La diplomatura en turisme té firmades propostes d'adhesió i convenis de col·laboració amb empreses (allotjaments, agències de viatges, restaurants, informació i promoció del turisme) i entitats associades (AEDAVE, Associació Provincial d'Hotels de la Província de València, Associació Empresarial d'Hotels de Gandia i la Safor, etc.), i també amb organismes gestors d'activitats recreatives en espais naturals i rurals.
 


Les pràctiques en empreses permet no sols facilitar l'accés de l'alumne a l'empresa sinó, sobretot, disposar d'un valuosíssim instrument de mesurament de la nostra labor docent i del nivell d'adequació dels nostres objectius i continguts.
 


La diplomatura en turisme manté relacions amb diverses universitats de tot el món, promovent l'intercanvi temporal d'estudiants i professors.
 


Estructura del pla d'estudis 

Distribució de crèdits


Matèries 1r curs 2n curs 3r curs
Troncals 48 24 8,5
Obligatòries 18 22,5 21*
Optatives/lliure elecció 33 32
Totals 66 79,5 61,5

*Inclou el projecte final de carrera.

Distribució de crèdits*


Àrees de coneixement 1r curs 2n curs 3r curs
Filologia Anglesa 6 6 6+4,5***
Dret Civil 4,5
Economia Aplicada 18
Llenguatges i Sistemes Informàtics 6
Matemàtica Aplicada 6
Organització d'Empreses 4,5 4,5
Història de l'Art 6
Geografia Física 9
Economia Financera i Comptabilitat 16,5
Dret Mercantil 6
Comercialització i Investigació de Mercats 12 10
Filologia Alemanya 6** 6** 4,5***
Filologia Francesa 6** 6** 4,5***

Blocs d'intensificació
Direcció i Gestió Hotelera 27
Gestió i Comercialització del Turisme 27
Planificació i Desenvolupament Turístic 27

*No s'especifiquen assignatures, únicament les àrees de coneixement.S'indiquen només els crèdits corresponents a assignatures troncals i obligatòries.


**Opcional entre alemany o francés


*** Prova final d'idioma. Opcional entre alemany, francés o anglés


EMAS upv