- -
UPV
 
Inici UPV :: Perfils :: Estudiant :: Els estudis primer :: Títols de cicles de la UPV

Llicenciat en Belles Arts (titulació de 1r i 2n cicles)

Objectius formatius 

La persona llicenciada en Belles Arts és una especialista en expressió artística que posseeix gran capacitat estètica i de creació.
 


Es pot especialitzar en diverses línies: Dibuix, Pintura, Escultura, Restauració, Teoria i Història de l'Art, Gravat, Imatge, Audiovisual, Gràfica i Disseny. L'esmentada diversificació curricular amplia les possibilitats laborals i les obri cap a diferents aplicacions professionals d'aquest camp de coneixement, com ara la creació visual.
 Competències professionals 

El títol de Belles Arts et capacita per a l'exercici de les activitats següents:
 
 • Artística (artista plàstic en totes les tècniques i mitjans creatius).
 • Creatiu en l'àmbit audiovisual i de les noves tecnologies (disseny web i multimèdia).
 • Expert cultural, assessoria i direcció artístiques.
 • Activitats vinculades a la indústria de la cultura.
 • Docència i educació artística.
 • Il·lustrador d'animació i còmic.
 • Editor artístic i de materials de difusió d'art.
 • Dissenyador d'ambients i exposicions, muntatge d'exposicions o instal·lacions artístiques, projectes escenogràfics i disseny efímer.
 • Disseny específic per al sector de l'oci i el turisme, i per a la construcció de parcs temàtics.
 • Restauració i conservació del patrimoni historicoartístic.

Eixides laborals 

L'activitat de la persona titulada en Belles Arts es desenvolupa en els àmbits laborals següents:
  • Sector privat: centres i empreses de disseny industrial, tèxtil, ceràmic, mobiliari, audiovisual, gràfic, etc. Editorials: crític i historiador d'art, assessor de compres d'art. Empreses d'arts gràfiques; de restauració i antiquaris; de decoració i fotografia, i d'informàtica; galeries d'art. Fundacions culturals, socials i artístiques. Estudis de restauració i interiorisme. Agències de publicitat.
 • Exercici lliure de la professió: professió eminentment liberal. El titulat pot crear la seua pròpia empresa de conservació i restauració, gestió d'esdeveniments culturals i artístics, decoració, disseny gràfic, etc., o dedicar-se a la creació artística d'una forma autònoma com a pintor, escultor, dibuixant, arts gràfiques, disseny, fotografia, vídeo, etc.
 • Administració pública: personal funcionari o laboral dels cossos tècnics en tot tipus d'administracions públiques: Unió Europea, estatal, autonòmica i local com a tècnics culturals, assessors de museus i restauració del patrimoni artístic i cultural. Tècnics en institucions relacionades amb la cultura i l'art.
 • Investigació, desenvolupament i innovació: investigació en noves tendències artístiques. Investigació en centres públics o privats i en departaments de I+D+i de grans empreses.
 • Docència pública i privada: centres públics i privats d'ensenyament, tant en secundària com en la universitat.

Vies d'accés i perfil de l'estudiant   • Batxillerat: Des de qualsevol de les opcions.
 • Cicles Formatius de Grau Superior: Imatge; Arts Aplicades de l'Escultura; Arts Aplicades de la Fusta; Arts Aplicades de la Pedra; Arts Aplicades del Metall; Gravats i Tècniques d'Estampació; Enquadernació Artística; Edició d'Art; Arts Aplicades al Mur; Mosaics; Paviments i Revestiments Ceràmics; Ceràmica Artística; Modelisme i Matriceria Ceràmica; Gràfica Publicitària; Il·lustració; Fotografia Artística; Estilisme d'Indumentària; Modelisme i Maquetisme; Modelisme Industrial; Mobiliari; Moblament; Arquitectura Efímera; Aparaderisme; Elements de Jardí; Projectes i Direcció d'Obres de Decoració; Bijuteria Artística; Joieria Artística; Orfebreria i Argenteria Artístiques; Esmalt Artístic al Foc sobre Metalls; Art Floral; Arts del Vidre; Vitrales Artístics; Art Tèxtil; Randes Artístiques; Brodats i Rebosters; Estampació i Tenyides Artístiques; Estilisme de Teixits de Calada; Teixits en Baix Lliç, i Colorit de Col·leccions.

Per a accedir a la nostra titulació, ateses les característiques específiques d'aquesta, es requereix una inclinació vocacional cap al territori de la creació visual en qualsevol de les seues facetes, i també interés per l'adquisició de coneixements a través de mètodes d'aprenentatge molt creatius.
 


Continuació d'estudis 

Es podrà accedir una vegada superat el 1r cicle d'aquesta titulació al 2n cicle de les titulacions següents: • Amb complements de formació:  Llicenciat en Comunicació Audiovisual, i Llicenciat en Documentació.

Pràctiques en empreses i estudis a l'estranger 

Els programes de cooperació educativa faciliten als alumnes de Belles Arts la possibilitat de fer pràctiques en empreses dins d'un marc legal, i l'objectiu fonamental dels dits programes és procurar una millor inserció laboral dels titulats de la UPV en l'entorn socioeconòmic.
 


Aquesta Facultat està molt interessada a facilitar als seus estudiants la possibilitat de viatjar a altres països. El coneixement directe de formes culturals, pensaments i mètodes de treball distints, i també altres sistemes educatius, és molt enriquidor, perquè afecta tant els aspectes docents com els humans. L'intercanvi i la mobilitat d'estudiants són gestionats a través dels programes Sòcrates, Erasmus, PROMOE, Leonardo da Vinci i Intercampus, i té com a finalitat fomentar el coneixement i la vivència d'altres realitats culturals i acadèmiques. Cada any enviem a l'estranger 250 estudiants i rebem un nombre semblant d'estudiants d'arreu del món.
 


Estructura del pla d'estudis 

1r ciceo
1r y 2n curs Cicle formatiu (predomini d'assignatures troncals i obligatòries)
3r curs (elecció d'optativitat i línia d'intensificació)
2n cicle
4t i 5é curs Cicle d'intensificació (predomini de projectes i assignatures optatives)


Distribució de crèdits*


matèries 1r cicle 2n cicle
troncals 108 51
obligatòries 30 9
optatives 64 75
llibre elecció 23 15
totals 225 150

*L'objectiu global del cicle formatiu és aconseguir que els estudiants tinguen una preparació adequada tant pel que fa a les praxis artístiques com a la capacitat reflexiva i teòrica. D'aquesta manera els estudiants inicien el seu aprenentatge cap a àrees de coneixement específiques definides per línies d'intensificació.


Distribució de crèdits*

Continguts bàsics*1r cicle 2n cicle
Àrees de coneixement 1r curs 2n curs 3r curs 4t curs 5é curs
Anàlisi de la Forma 9
Sistemes d'Anàlisi de la Forma i la Representació 3
Dibuix Bàsic 18
Color I 18
Estructura I 9
Fonaments de la Teoria i de la Història de l'Art 18
Fonaments de la Forma 9
Fonaments de la Pintura 9
Color II 9
Escultura II 9
Volum 9
Introducció a la Teoria de l'Art 9
Projectes I 15
L'Art al Món Contemporani 9
Projectes II 36


Linies d'intensificació  
Dibuix **
Pintura **
Escultura **
Restauració **
Teoria i Història de l'Art **
Audiovisual **
Gràfica **
Disseny **

*Només s'indiquen els crèdits corresponents a assignatures troncals i obligatòries.


Nota: 1 crèdit = 10 h


**A fi de crear un marc general que oriente l'alumne en la confecció del seu currículum, les assignatures optatives de primer i segon cicle s'han estructurat en línies d'intensificació.


Per a finalitzar els estudis és imprescindible completar un mínim de 64 crèdits amb matèries optatives de primer cicle i 75 crèdits amb matèries optatives de segon cicle.


EMAS upv