Funcions

El vicerectorat de desenvolupament sostenible dels campus és el responsable de la planificació i l’execució de les infraestructures de la Universitat Politècnica de València. Així mateix, s’encarrega del manteniment, millora i adequació a polítiques d’estalvi i sostenibilitat del seu equipament, els seus edificis i les seues instal·lacions. També estan sota la seua responsabilitat la coordinació i l’execució de les polítiques mediambientals de la institució.

Entre les funcions d’aquest vicerectorat es troben les de planificar i posar en marxa el projecte de transició ecològica dels campus de la Universitat Politècnica de València amb l’objectiu d’aconseguir la neutralitat en emissions de carboni a mitjà termini, difondre la cultura de sensibilització mediambiental i adequar les actuacions de l’espai universitari a criteris de sostenibilitat mediambiental.