- -
UPV
 
Crèdits per activitats

Oferta d'activitats desenvolupades en aquest Vicerectorat i convalidables per crèdits, segons l'article 5 de la normativa de reconeixement d'activitats per als alumnes de Grau que es detalla a continuació:

Article 5. Activitats Solidàries i de Cooperació


Es consideren en aquest apartat, aquelles activitats la finalitat de les quals estiga encaminada a la difusió i desenvolupament de programes d'acció solidària i d'integració així com daquellas altres que afavorisquen la cooperació amb paises del tercer món.

[...]

 • Col·laboració en el dia de la cuestación contra el càncer
 • Col·laboració en el dia contra la violència de la dona
 • Col·laboració en el dia internacional de la solidaritat
 • Col·laboració en el dia internacional de les persones amb discapacitat
 • Col·laboració en el dia internacional de la dona
 • Col·laboració en la campanya de recollida d'aliments i joguets
 • Actividades de voluntariado (con Florida Universitaria)
 • Día el Donante de Sangre Universitario (con la Delegación de Alumnos de la UPV)
 • Ciclo de charlas sobre el Desarrollo Humano Sostenible (con la Subdirección de Cultura y Extensión Universitaria de la ETSIT)
 • Taller de reutilización de equipos informáticos para la reducción de la basura tecnológica de la ETSINF (con la ETS de ingeniería Informática)
 • Colaboración en actividades de catalogación, Documentación y difusión del fondo del museo de informática de la ETSINF (con la ETS de Ingeniería Informática)
 • Campaña de recogida de alimentos y juguetes (con el Banco de Alimentos de Valencia)
desarrolladas

EMAS upv