- -
UPV
 
Persones admeses i excloses
Llistes provisionals de persones admeses i excloses184Kb
Publicat el dia 4 d'agost de 2020. Termini d'esmena del 5 a l'11 d'agost de 2020, tots dos inclusivament
Llistes definitives de persones admeses i excloses213Kb
Publicat el 28 de setembre de 2020

EMAS upv