- -
UPV
 

Servicios que prestamos

Compromisos que asumimos

Atención al usuario

NormativaCursos y más formación

Pruebas de acreditación

Autoaprendizaje

Actividades de promoción

Apoyo al PDI

Ayudas

Asesoramiento y traducciones

Recursos en línea

Datos sociolinguísticos

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
10/05/21
Noticia
La UPV ofereix en línia el títol d’Expert Universitari per a l'Ensenyament en Anglès

“Aprèn per a ensenyar en anglès” amb 25 crèdits (250 hores) i a preu reduït

La Universitat Politècnica de València ofereix per al curs 2020-2021 el títol propi d’Expert Universitari en Competència Professional per a l’Ensenyament en Anglès. CLIL methodology – bilingual education, competències didàctiques per a exercir la docència en anglès en l’ensenyament a la Comunitat Valenciana.

El títol d’E.U. en Competència Professional per a l’Ensenyament en Anglès és una oportunitat de formar-se en habilitats didàctiques i multilingües i d’estar preparats per al futur laboral o millorar en la carrera docent.

A més, el curs certifica el coneixement de l’enfocament metodològic del Tractament integrat de llengua i continguts (TILC), d’acord amb la Resolució de 29 de maig de 2020, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual s’estableixen les directrius generals per a l’organització curricular del primer curs d’Educació Secundària Obligatòria.

Destinataris

titulats universitaris que volen dedicar-se a la docència en Educació Primària o Secundària, entre d'altres nivells educatius

- professores i professors de Primària o Secundària que volen millorar les seues competències professionals per a treballar en programes educatius plurilingües 

- excepcionalment, estudiants de les titulacions de grau que tenen pendent superar menys de 30 ECTS

- excepcionalment es considerarà l'accés a professionals sense titulació universitària que tinguen una experiència demostrada de més de tres anys en un àmbit relacionat amb el programa i acrediten requisits legals per cursar estudis universitaris, encara que només podran obtenir un certificat d'aprofitament i no el títol propi

 

Nombre de crèdits: 25 crèdits ECTS

Modalitat: en línia (237 h), llevat de la prova final (3 h), que consistirà en l'exposició oral d'una unitat didàctica

Dates del curs: del 27 de setembre de 2021 al 7 d’abril de 2022

Requisits

- Tenir un certificat de competència de nivell B2 d’anglès del Centre de Llengües de la Universitat Politècnica de València o un certificat de nivell equivalent o superior, d’acord amb els certificats reconeguts per ACLES (certificats reconeguts per ACLES).

- Tenir un títol de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o arquitectura. També s’admeten, amb la consideració de matrícula provisional, estudiants de les titulacions de grau que tenen pendent superar menys de 30 ECTS, inclòs el Projecte Final de Carrera, i no poden optar a cap certificat dels mòduls del títol d’Expert Universitari ni a l'expedició d'aquest fins a obtenir la titulació de grau.

Taxes

- 400 euros, per al públic en general

- 350 euros, per als membres de la comunitat universitària de la UPV (estudiants, PAS, PI, PDI i Alumni PLUS UPV)

Convalidacions, Preinscripció i més informació

 


EMAS upv