- -
UPV
 

Servicios que prestamos

Compromisos que asumimos

Atención al usuario

NormativaCursos y más formación

Pruebas de acreditación

Autoaprendizaje

Actividades de promoción

Apoyo al PDI

Ayudas

Asesoramiento y traducciones

Recursos en línea

Datos sociolinguísticos

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
04/06/20
Noticia
Aprèn valencià des de casa: exercicis del C2 amb solucionari

Els exercicis poden ajudar a la preparació de les proves d’acreditació de valencià.

 

La UPV, per mitjà del Servei de Promoció i Normalització Lingüística, ofereix exercicis del nivell C2 (Superior) de Valencià amb les claus corresponents, dins de l’apartat d’exercicis amb solucionari, com un dels recursos d’Aprèn valencià des de casa.

 

Els exercicis poden ajudar a la preparació de les proves d’acreditació de la CIEACOVA (cieacova.com) o de la JQCV (www.jqcv.gva.es/va), o altres proves de valencià.

 

Continguts

 

En el nivell C2, hi ha exercicis d’ortografia, morfosintaxi i lèxic, amb les claus corresponents, per a ajudar a la preparació de les de les àrees de comprensió oral i expressió escrita i de coneixements gramaticals i lèxics de les proves d’acreditació:

 

  • ORTOGRAFIA: grafies i sons, vocalisme; síl·laba, diftong, accentuació i dièresi; elisió, apostrofació i contracció; consonantisme; la lletra h, convencions gràfiques
  • MORFOSINTAXI: el substantiu i l’adjectiu; els determinants; els pronoms personals; els pronoms relatius; les preposicions; les conjuncions; l’adverbi; la flexió verbal, sintaxi verbal
  • LÈXIC: les relacions lexicosemàntiques; refranys, locucions i frases fetes

 

Destinataris: totes aquelles persones que hi estiguen interessades.

 

També hi ha exercicis autocorrectius dels nivells A2, B1 i C1. Els exercicis han sigut elaborats pel professorat de formació del Servei de Promoció i Normalització Lingüística.

 

Més informació: Exercicis amb solucionari

 

Servei de Promoció i Normalització Lingüística

www.upv.es/bondia

spnl@upv.es

Facebook: /spnlbondia

Twitter: @spnlbondia

Instagram: @spnlbondia

 


EMAS upv