- -
UPV
 

Servicios que prestamos

Compromisos que asumimos

Atención al usuario

NormativaCursos y más formación

Pruebas de acreditación

Autoaprendizaje

Actividades de promoción

Apoyo al PDI

Ayudas

Asesoramiento y traducciones

Recursos en línea

Datos sociolinguísticos

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
21/02/19
Noticia
Ajudes adreçades al PDI per a promoure l’ús del valencià

S'ofereixen ajudes per a materials docents, publicacions docents, assignatures i treballs d’investigació.

La Universitat Politècnica de València, per mitjà del Servei de Promoció i Normalització Lingüística, d’acord amb la carta de serveis, ofereix diverses ajudes adreçades al PDI, amb l’objectiu de promoure l’ús del valencià en la docència i la recerca.

Es poden demanar ajudes per a:

Per a sol·licitar l’ajuda cal emplenar el formulari corresponent de la intranet, dins l’apartat de Serveis > Servei de Promoció i Normalització Lingüística.

Termini de sol·licituds: 8 de març de 2019 (23.59 h)

Resolució: abans del 17 d’abril de 2019

 

Més informació

Servei de Promoció i Normalització Lingüística

www.upv.es/bondia

spnlajudes@upv.es

spnlinfo@upv.es


EMAS upv