- -
UPV
 

Servicios que prestamos

Compromisos que asumimos

Atención al usuario

NormativaCursos y más formación

Pruebas de acreditación

Autoaprendizaje

Actividades de promoción

Apoyo al PDI

Ayudas

Asesoramiento y traducciones

Recursos en línea

Datos sociolinguísticos

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
12/06/18
Noticia
Es publica el resultat de les proves orals dels nivells B1 i C1

Les proves escrites d’aquests nivells tenen lloc el 13 de juny.

Ja podeu consultar en aquest enllaç els resultats de les proves orals dels nivells B1 i C1.

D'acord amb l’estructura de les proves, cal superar la prova oral amb un mínim del 50%, percentatge que correspon a les puntacions següents segons el nivell:

- nivell B1: puntuació de 12

- nivell C1: puntuació de 17 

 

Encara que no hàgeu superat la prova oral, que és imprescindible per a obtenir el certificat de competència, us podeu presentar a la prova escrita del dia 13 de juny. 

Els resultats totals provisionals (prova oral i prova escrita) es publicaran a  partir del  9 de juliol de 2018. Es pot demanar una revisió a la comissió examinadora en el termini de 3 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquests resultats totals provisionals.


EMAS upv