- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
7. Comissió Interuniversitària d’Estandarització d’Acreditacions de Coneixements de Valencià (CIEACOVA)
Servei de Promoció i Normalització Lingüística Normativa CURSOS I CERTIFICATS DE VALENCIÀ 7. Comissió Interuniversitària d’Estandarització d’Acreditacions de Coneixements de Valencià (CIEACOVA)  ...

La Comissió Interuniversitària d'Estandarització d’Acreditacions de Coneixements de Valencià (CIEACOVA) està formada per membres dels serveis lingüístics de les universitats següents: Universitat de València-Estudi General, Universitat Politècnica de València, Universitat d’Alacant, Universitat Jaume I de Castelló, Universitat Miguel Hernández d’Elx, Universitat Cardenal Herrera-CEU i Universitat Catòlica de València – Sant Vicent Màrtir. La CIEACOVA naix del conveni signat per aquestes universitats per a l’homologació dels certificats de valencià expedits pels respectius serveis lingüístics universitaris.

La CIEACOVA té, entre d’altres funcions, les següents:
– Analitzar i avaluar les propostes de reconeixement de certificats d’acreditació de competència lingüística en valencià emesos per les universitats signants del conveni.
– Elaborar i publicar el catàleg de certificats d’acreditació de competència lingüística en valencià emesos per les universitats signants que es poden expedir en el marc del conveni.
– Coordinar les proves interuniversitàries d’acreditació per a obtenir els certificats de coneixements de valencià, homologats per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
– Fixar el model d’acreditació d’exàmens corresponent als certificats que s’expedeixen en el marc del conveni.

Web de la CIEACOVA.


EMAS upv