- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
4. Validesa dels certificats de la UPV

Els certificats de l'SPNL es poden aportar com a mèrits en les contractacions, les oposicions i els concursos de trasllat dins de la UPV i en bona part d’administracions públiques de l’àmbit lingüístic.

Les universitats valencianes formen part de la Comissió Interuniversitària d’Estandarització d’Acreditacions de Coneixements de Valencià (CIEACOVA), que va nàixer el setembre de 2015 del conveni signat per aquestes universitats per a l’homologació dels certificats de valencià expedits pels respectius serveis lingüístics universitaris., Aquestes universitats reconeixen també els certificats expedits per la Generalitat de Catalunya, el Govern de les Illes Balears i la Generalitat Valenciana.

Arran l’Ordre 7/2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, els certificats de coneixements de valencià expedits per la UPV són equivalents als de la JQCV (tal com es detalla en l’annex II de l’ordre esmentada). Per tant, no cal cap homologació entre aquests certificats.


EMAS upv