- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
5. Comissió de Política Lingüística i Multilingüisme de la UPV
Servei de Promoció i Normalització Lingüística Normativa NORMATIVA, CRITERIS I DOCUMENTACIÓ DE LA UPV 5. Comissió de Política Lingüística i Multilingüisme de la UPV  ...

La Comissió de Política Lingüística és un òrgan de caràcter consultiu i d’assessorament al rector que té com a missió elaborar propostes, avaluacions i informes perquè, mitjançant l’acció de govern, s’arribe a la consecució dels objectius previstos en matèria de política lingüística i multilingüisme en els Estatuts, en el Pla Estratègic i en les altres normatives vigents a la UPV.

Aquesta Comissió també assessorarà el rector perquè a la UPV es garantisca el compliment del que l’Estatut d’Autonomia i la Llei d’ús i ensenyament del valencià disposen respecte de les dues llengües oficials.

Comissió de Política Lingüística i Multilingüisme de la UPV

Reglament de la Comissió de Política Lingüística i Multilingüisme de la UPV: text complet


EMAS upv