- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
Quina seria la dotació econòmica de l'ajuda?

La quantia màxima de l’ajuda apareix a les bases de cada ajuda, d’acord amb la dotació econòmica prevista, les sol·licituds presentades i els criteris específics de les ajudes. 


EMAS upv