- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
Qui pot demanar una ajuda de l'SPNL?

Tots els membres de la UPV. Cada ajuda té uns destinataris concrets:  

Estudiants

Realització en valencià dels projectes de fi de carrera i altres treballs de final d’estudis

Producció d’obres audiovisuals en valencià

Realització d’activitats de promoció del valencià

Realització i divulgació de treballs d’investigació en valencià

PDI

Elaboració de materials docents en valencià

Impartir per primera vegada assignatures en valencià

Elaboració de manuals universitaris en valencià

Producció d’obres audiovisuals en valencià

Realització d’activitats de promoció del valencià

Realització i divulgació de treballs d’investigació en valencià

PAS

Realització d’activitats de promoció del valencià

Realització i divulgació de treballs d’investigació en valencià


EMAS upv