- -
UPV
 

Servicios que prestamos

Compromisos que asumimos

Atención al usuario

NormativaCursos y más formación

Pruebas de acreditación

Autoaprendizaje

Actividades de promoción

Apoyo al PDI

Ayudas

Asesoramiento y traducciones

Recursos en línea

Datos sociolinguísticos

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
El valencià a la UPV (dades fins al curs 2015-2016)
Área de Promoción y Normalización Lingüística El valencià a la UPV (dades fins al curs 2015-2016)  ...

A continuació, trobareu informació provinent de l'automatrícula dels alumnes, obtinguda de l'aplicació Bergantes (apartats 1, 2 i 4, que fan referència al conjunt d'alumnes de la UPV, sense distingir entre grau, cicles, màster o doctorat; i apartat 5, referit a alumnes de grau) i de l'aplicació Vinalopó (apartat 3, que conté les dades de demanda de llengua de docència segons les titulacions de graus) [consulta de les dades: 20-11-2015]

1. Coneixement de valencià de l'alumnat del curs 2015-2016: total i per centres

2. Evolució de la demanda de llengua de docència per centres
3. Demanda de llengua de docència de l'alumnat en les titulacions de grau (del curs 2011-2012 al 2015-2016)

 • 3.1 Demanda de llengua de docència en les titulacions de grau
 • 3.2 Demanda de llengua de docència dels alumnes de grau per centres
 • 3.3 Demanda de llengua de docència dels alumnes de grau per campus

4. Crèdits de docència en valencià en totes les titulacions.

 • 4.1 Crèdits impartits en valencià per centres
 • 4.2 Crèdits impartits en valencià per departaments
 • 4.3 Crèdits impartits en valencià i en anglès, descomptant les assignatures de llengua
 • 4.4 Nombre de professors que han fet docència en valencià per anys (2001-2015)

5. Crèdits de docència en valencià en les titulacions de grau (del curs 2010-2011 al 2015-2016).

 • 5.1 Crèdits impartits en valencià per centres
 • 5.2 Crèdits impartits en valencià per departaments
 • 5.3 Crèdits impartits en valencià i en anglès, descomptant les assignatures de llengua
 • 5.4 Nombre de professors que han fet docència en valencià per anys (2010-2015)

Dins de cada apartat hi ha l'informe corresponent i l'arxiu Excel amb les dades que s'ha fet servir per a elaborar-lo.


EMAS upv