- -
UPV
 

Servicios que prestamos

Compromisos que asumimos

Atención al usuario

NormativaCursos y más formación

Pruebas de acreditación

Autoaprendizaje

Actividades de promoción

Apoyo al PDI

Ayudas

Asesoramiento y traducciones

Recursos en línea

Datos sociolinguísticos

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
2. Índex d'activitat docent UPV (IAD)

L’Índex d’Activitat Docent s’emmarca dins del procés d’avaluació de l’activitat docent, el responsable del qual és el Vicerectorat d’Estudis, Qualitat i Acreditació.


Actualment està vigent el Manual d’avaluació de l’activitat docent del professorat (IAD) de la Universitat Politècnica de València, aprovat en Consell de Govern de 25 de setembre de 2014.


El model d’avaluació de l’activitat docent contempla tres dimensions generals per a l’anàlisi i la valoració de l’actuació del professorat:


1. Planificació de la docència


2. Desenvolupament de l’ensenyament


3. Resultats


Aquestes dimensions generals s’avaluen a partir d’indicadors. En el Manual d’avaluació de l’activitat docent del professorat (IAD) de la UPV, en l’apartat de valoració dels indicadors per al desenvolupament de l’ensenyament, en el punt 2.1 Docència impartida, s’estableix que:


“Si la docència s’imparteix en valencià, anglès o una altra llengua estrangera el nombre d’hores corresponents es multiplicarà por 1,5.”:Sent Horas_doc el nombre total d’hores resultant de la docència impartida, segons l’equivalència establida el resultat corresponent en punts IAD ésManual d’avaluació de l’activitat docent del professorat (IAD) de la UPV: text complet


EMAS upv