- -
UPV
 

Servicios que prestamos

Compromisos que asumimos

Atención al usuario

NormativaCursos y más formación

Pruebas de acreditación

Autoaprendizaje

Actividades de promoción

Apoyo al PDI

Ayudas

Asesoramiento y traducciones

Recursos en línea

Datos sociolinguísticos

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
Polimèdia
En aquests vídeos de Polimèdia s'expliquen temes de gramàtica, com ara els possessius, l'article neutre, els pronoms personals, etc. Es tracta de continguts multimèdia adients com a reforç i complement a l'ensenyament presencial. L'objectiu d'aquests vídeos és donar suport a la docència i a l'autoaprenentatge.

EMAS upv