- -
UPV
 

Services Provided

Our Commitments

Customer service

RegulationsCourses and other Training

Exams for Accreditation

Self-Learning

Promotion Activities

Support to teaching and research staff

Financial Aid

Consultancy and Translations

Online Resources

Sociolinguistic Data

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
Quina validesa tenen els títols de l'SPNL?

La superació d'aquestes proves permet obtenir un certificat de llengua, que es pot aportar com a mèrit en les contractacions, les oposicions i els concursos de trasllat dins de la UPV.
Les universitats valencianes han signat un conveni d'homologació dels títols i reconeixen també els expedits per altres administracions dels territoris de llengua compartida.
  Al mateix temps, els nostres certificats estan reconeguts per la Generalitat de Catalunya (Decret 152/2001 i Ordre PRE/228/2004) i pel Govern de les Illes Balears (Ordre de 17 de febrer de 2000 de la CEC) per a l'accés a la funció pública en aquestes administracions.

  La Comissió de Convalidacions de la JQCV ha acordat la convalidació de certificacions de les universitats públiques valencianes.

EMAS upv