- -
UPV
 

Services Provided

Our Commitments

Customer service

RegulationsCourses and other Training

Exams for Accreditation

Self-Learning

Promotion Activities

Support to teaching and research staff

Financial Aid

Consultancy and Translations

Online Resources

Sociolinguistic Data

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
Campanyes

En col·laboració amb les altres universitats valencianes, la Universitat Politècnica de València organitza campanyes per a promoure l'ús del valencià en la docència i l'administració. Aquestes campanyes incideixen sobre el fet positiu d'aprendre i d'usar el valencià (és important i és útil aprendre el valencià per a l'estudi i la inserció en el món laboral, és propi i enriquidor d'una societat amb dues llengües oficials...), i pretenen un canvi d'actitud i una normalitat de l'ús en qualsevol àmbit, el discent, l'administratiu i el social d'una comunitat universitària complexa.


EMAS upv