- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
Dades convocatòria Ajudes a TFG, TFM i tesis doctorals per a promoure l’ús del valencià
Servei de Promoció i Normalització Lingüística Recursos Noticies Curs 2020-2021 Dades convocatòria Ajudes a TFG, TFM i tesis doctorals per a promoure l’ús del valencià  ...

Convocatòria anual: des del 2020 hi ha una convocatòria única per curs acadèmic, que atendrà tots els treballs realitzats des de la finalització del termini de la convocatòria anterior. La convocatòria es publicarà anualment entre el 15 i el 31 d'octubre, d’acord amb la carta de serveis de l’SPNL.

 

Destinataris: estudiants matriculats en la UPV en estudis de grau o de màster oficial i estudiants matriculats en un programa de doctorat adscrit a l’Escola de Doctorat de la UPV, que complisquen els requisits exigits en les “Bases comunes de les ajudes per a la realització en valencià de TFG, TFM i tesis doctorals.

 

Requisits i període

 

-      haver fet en valencià la redacció i la defensa del TFG, TFM o la tesi doctoral i tenir una qualificació d’apte

-      haver-lo defensat durant el període comprès entre el 27 de setembre de 2019 i el termini que figura en la base núm. 5 d’aquesta convocatòria

 

Modalitats

 

  1. Ajudes per a la realització en valencià dels treballs TFG fins a un màxim de 300 euros
  2. Ajudes per a la realització en valencià dels treballs TFM (de màsters oficials) fins a un màxim de 400 euros
  3. Ajudes per a la realització en valencià de tesis doctorals fins a un màxim de 1.000 euros

EMAS upv