- -
UPV
 

Servicios que prestamos

Compromisos que asumimos

Atención al usuario

NormativaCursos y más formación

Pruebas de acreditación

Autoaprendizaje

Actividades de promoción

Apoyo al PDI

Ayudas

Asesoramiento y traducciones

Recursos en línea

Datos sociolinguísticos

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
Proves de la CIEACOVA amb solucionaris

La UPV, per mitjà del Servei de Promoció i Normalització Lingüística, ofereix les proves de la CIEACOVA amb solucionaris, com un dels recursos d’Aprèn valencià des de casa.

 

La Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Coneixements de Valencià (CIEACOVA), formada per membres dels serveis lingüístics de les universitats valencianes, realitza proves d’acreditació de valencià. Els certificats expedits per la CIEACOVA es consideren equivalents als de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) segons l’Ordre 7/2017, de 2 de març de 2017, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador i l’homologació i la validació d’altres títols i certificats.

 

Per a les proves de la CIEACOVA, la pàgina web cieacova.com disposa d’informació sobre els programes, estructures i criteris de correcció; models de proves i proves realitzades del 2016 al 2019 amb solucionaris, àudios i textos d’expressió oral i mediació. Aquesta informació sobre programes i estructures de les proves pot ajudar a una millor preparació.

 

A més, també es poden consultar les convocatòries (períodes de matrícula, taxes, etc.) i els dubtes freqüents sobre les proves de la CIEACOVA.  

 

Destinataris: totes aquelles persones que hi estiguen interessades.

 

Més informació: cieacova.com

 

 

Servei de Promoció i Normalització Lingüística

www.upv.es/bondia

spnl@upv.es

Facebook: /spnlbondia

Twitter: @spnlbondia

Instagram: @spnlbondia

 


EMAS upv