- -
UPV
 

Servicios que prestamos

Compromisos que asumimos

Atención al usuario

NormativaCursos y más formación

Pruebas de acreditación

Autoaprendizaje

Actividades de promoción

Apoyo al PDI

Ayudas

Asesoramiento y traducciones

Recursos en línea

Datos sociolinguísticos

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
Història de la llengua

Aprèn valencià des de casa: vídeos d’història de la llengua en “Aprèn valencià amb Polimèdia”

Els vídeos exposen l’apassionant trajectòria històrica de la nostra llengua des dels orígens fins a l’actualitat

 

La UPV, per mitjà del Servei de Promoció i Normalització Lingüística, ofereix vídeos d’història de la llengua en l’apartat “Aprèn valencià amb Polimèdia”, un dels recursos d’Aprèn valencià des de casa.

 

Els vídeos d’història de la llengua expliquen primerament l’origen del català/valencià i el lloc que ocupa entre les llengües derivades del llatí. A continuació s’hi veu com un idioma sorgit entre el racó nord-oriental de la Península Ibèrica i un trosset adjacent del continent europeu es va expandir territorialment i va assolir notorietat com a llengua d’Estat i de cultura en la tardor medieval, per entrar després en una etapa de desprestigi i retrocés davant la creixent hegemonia peninsular del castellà. Finalment s’analitza la complexitat dels dos darrers segles, marcats pels intents de renaixença i per les fortes resistències a què han hagut d’enfrontar-se els qui els promovien fins al present.

 

Continguts dels vídeos:

 

 

 

Docents dels vídeos: professorat de formació i assessorament lingüístics del Servei de Promoció i Normalització Lingüística.

Destinataris: totes aquelles persones que hi estiguen interessades.

 

Més informació: Aprèn valencià amb Polimèdia

 

Servei de Promoció i Normalització Lingüística

www.upv.es/bondia

spnl@upv.es

Facebook: /spnlbondia

Twitter: @spnlbondia

Instagram: @spnlbondia

 


EMAS upv