- -
UPV
 
21/03/19
Notícia
Llei Orgànica 3/2019, de 12 de març, de reforma de l' Estatut d'Autonomía de la Comunitat Valenciana

Art. únic. Reforma de l'Estatut d'Autonomía de la CV per ampliar competències en matèria de participació de la Gen. Val. en les decisions sobre inversió de l'Estat en la CV. S'adiciona un nou apartat 4 a l'artícle 52  del Títol IV-Les competèncias


EMAS upv