- -
UPV
 
01/02/21
Notícia
Sol·licituds d'avaluació activitat investigadora professorat

Presentació de sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora per al professorat contractat per temps indefinit i interí corresponent a l'any 2020 - ampliació de figures docents.

S'informa que la plataforma telemàtica de la seu electrònica del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats a través de la que es presenten les sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora per al professorat contractat per temps indefinit i interí corresponent a l'any 2020, està oberta per a tota mena de figures de professorat laboral.

La Universitat Politècnica de València es troba negociant amb ANECA-CNEAI la possibilitat que el professorat Ajudant Doctor puga ser avaluat per la ANECA. 

I que per tant es convida al professorat Ajudant Doctor a introduir la sol·licitud d'avaluació en la plataforma dins del termini general estipulat de 8 de febrer.

En breu es proporcionarà informació addicional a través de la web del VIIT de les circumstàncies i condicionants a les quals s'hagen sotmeses aquestes sol·licituds atés que en data de hui l'imperatiu legal de subscriure una addenda al conveni d'avaluació amb ANECA no es compleix per part de cap universitat, i no és factible que aquesta condició puga ser resolta en un termini de menys de dos mesos per les pròpies condicions de tramitació a les quals s'hi haja subjecta la ANECA.


EMAS upv