- -
UPV
 
12/09/19
Notícia
Subvencions del programa per a la promoció de la investigació científica GVA 2020. Recursos humans, internacionalització i parcs

la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, ha publicat la convocatòria de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació en la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2020.

En el DOGV del 6 d'agost, la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, ha publicat la convocatòria de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació en la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2020.

ANNEXOS I TERMINIS EN SGI

Annex I: Subvencions per a la contractació de personal investigador de caràcter predoctoral. Del 16 de setembre al 3 d'octubre.

Annex II: Subvencions per a estades de personal contractat predoctoral en centres d'investigació fora de la Comunitat Valenciana. Del 16 de setembre al 2 d'octubre.

Annex III: Subvencions del programa Santiago Grisolía. Del 16 de setembre al 2 d'octubre.

Annex IV: Subvencions per a la contractació de personal investigador en fase postdoctoral. Del 16 de setembre al 3 d'octubre.

Annex VI: Subvencions per a la contractació de personal de suport vinculat a un projecte de transferència tecnològica. Del 16 de setembre a l'1 d'octubre.

Annex VII: Subvencions per a la realització d'estades de personal investigador doctor en empreses de la Comunitat Valenciana. Del 16 de setembre al 3 d'octubre.

Annex VIII: Subvencions per a estades de personal investigador doctor en centres d'investigació radicats fora de la Comunitat Valenciana. Del 16 de setembre al 2 d'octubre.

Annex XII: Subvencions a l'excel·lència científica de júniors investigadors. Del 16 de setembre al 3 d'octubre.

Annex XIII: Subvencions per a la captació de projectes europeus o altres programes de caràcter internacional. Del 16 de setembre al 3 d'octubre.

Annex XIV: Subvencions per a l'organització i difusió de congressos, jornades i reunions científiques, tecnològiques, humanístiques o artístiques de caràcter internacional. Del 16 de setembre al 3 d'octubre.

Annex XV: Subvencions per a la promoció i dinamització dels parcs científics. Del 16 de setembre al 2 d'octubre.

 

Més informació


EMAS upv