- -
UPV
 
17/05/19
Notícia
Ajudes per a la conservació de la biodiversitat terrestre a Espanya 2019

Publicada la Convocatòria per a la realització de projectes per a l'avaluació de la biodiversitat terrestre espanyola 2019.

La Fundació Biodiversitat ha publicat en la seua pàgina web la Convocatòria per a la realització de projectes per a l'avaluació de la biodiversitat terrestre espanyola 2019. La Fundació únicament admetrà dues propostes per entitat sol·licitant, que seran seleccionades per la Universitat.

OBJECTIU

Seran objecte de les ajudes previstes en la present convocatòria, aquells projectes executats a Espanya i que proporcionen dades rellevants sobre:
- L'estat de les àrees protegides per instruments internacionals en compliment del que es disposa en les Directives europees i en els Convenis i acords internacionals corresponents, i de Reserves de la Biosfera designades per la UNESCO.
- L'estat de les espècies integrades en el llistat d'espècies silvestres en règim de protecció especial i el catàleg espanyol d'espècies amenaçades, amb especial atenció a les espècies en situació crítica referenciades.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I TERMINI

Las solicitudes se presentarán en el registro del SGI, hasta las 14:00 h del 5 de junio de 2019.

Més Informació


EMAS upv