- -
UPV
 
22/03/19
Notícia
Contractació d'investigadors distingits - Convocatòria 2019

Contractació d'investigadors distingits a temps parcial en estructures d'investigació de la UPV - Subprograma 2

El Vicerectorat d'Investigació, Innovació i Transferència fa pública la convocatòria de les ajudes per a la contractació d'investigadors distingits a temps parcial en Estructures d'Investigació de la Universitat Politècnica de València amb càrrec als fons generats per les estructures d'investigació-Subprograma 2.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds per part de les estructures d'Investigació comença el 22 de març de 2019. La formalització de sol·licituds es realitzarà preferentment en el registre auxiliar del Servei de Gestió d'I+D+i de la UPV.

Més informació


EMAS upv