- -
UPV
 
Delegació de competencia i de signatura
Secretaría General Normativa Estructura organitzativa Delegació de competencia i de signatura  ...
Resolució del rector, del dia 1 de juny de 2017, per la qual s'efectua delegació de competencia i de signatura en determinats órgans unipersonals de la Universitat Politècnica De València

EMAS upv