- -
UPV
 
21/05/18
Notícia
COMUNICAT SOBRE VAGA DE PROFESSORAT ASSOCIAT/

Comunicat als estudiants sobre la vaga del professorat associat.

 

 

El passat 16 d'abril va començar una vaga indefinida que va ser secundada per part del col·lectiu de professors associats de la nostra universitat. La Conselleria competent ha fixat els serveis mínims. Des del rectorat i a fi de garantir el teu dret a ser avaluat, s'ha establit el següent procediment:

- Si estàs cursant alguna assignatura afectada per la vaga contacta amb el teu delegat o delegada de classe perquè trasllade la situació a la prefectura d'estudis del teu Centre.
- La direcció del Centre sol·licitarà al Departament al que pertany el professor en vaga que designe a un altre docent per a fer-se càrrec de l'avaluació de l'assignatura.
- Els Departaments definiran les proves d'avaluació, amb una descripció detallada que et permeta preparar adequadament els actes d'avaluació proposats. Els Centres o responsables de títols podran adoptar mesures extraordinàries en l'acte d'avaluació que contemplen que no s'ha impartit part del temari o no s'ha tutoritzat part dels TFG i TFM, així com la modificació de les dates d'avaluacions i defenses.

- Els Centres o responsables de títols garantiran que els tribunals de defensa de TFG i TFM es constituïsquen amb professorat que no secunde la vaga.
Aquestes accions es realitzaran amb la màxima agilitat possible i tindràs disponible el procediment adoptat en el PoliformaT de la teua assignatura.

 

José Luis Cueto

Vicerector d'Alumnat, Cultura i Esport


EMAS upv