- -
UPV
 
HORARI ESPECIAL ATENCIÓ AL PÚBLIC FALLES 2021 / HORARIO ESPECIAL ATENCIÓN AL PÚBLICO FALLAS 2021.
General HORARI ESPECIAL ATENCIÓ AL PÚBLIC FALLES 2021 / HORARIO ESPECIAL ATENCIÓN AL PÚBLICO FALLAS 2021.  ...

SERVEI D’ALUMNAT / SERVICIO DE ALUMNADO

HORARI ESPECIAL ATENCIÓ AL PÚBLIC FALLES 2021 / HORARIO ESPECIAL ATENCIÓN AL PÚBLICO FALLAS 2021.

  (Reducció de Jornada per Festes Locals - Calendari Laboral 2021, aprovat segons l'acord per a la conciliació de la vida familiar i laboral del personal d'administració i serveis de la Universitat Politècnica de València).
  (Reducción de Jornada por Fiestas Locales - Calendario Laboral 2021, aprobado según el acuerdo para la conciliación de la vida familiar y laboral del personal de administración y servicios de la Universitat Politècnica de València).

 
  DIMARTS 16 DE MARÇ DE 9:00 A 13:30 / MARTES 16 DE MARZO DE 9:00 A 13:30.

  DIMECRES 17, DIJOUS 18 I DIVENDRES 19 DE MARÇ TANCAT / MIÉRCOLES 17, JUEVES 18 Y VIERNES 19 DE MARZO CERRADO.

 
Els dies no indicats en l'horari especial de falles es manté l'horari habitual / Los días no indicados en el horario especial de fallas se mantiene el horario habitual
HORARI ESPECIAL ATENCIÓ AL PÚBLIC FALLES 2021 / HORARIO ESPECIAL ATENCIÓN AL PÚBLICO FALLAS 2021.

EMAS upv