- -
UPV
 
Avaluació i defensa de la tesi doctoral
Declaració annexa a les propostes d'avaluadors i tribunal de tesi doctoral 
Document que formarà part de les propostes avaluadors/tribunal.
Pujar a l'eina "Gestió de Tesi" abans de validar la proposta d'avaluadors i/o tribunal.
Acta de defensa de tesi doctoral (adaptada al RD 99/2011) 
Per a tesi el defensa de la qual es realitze a partir de l'11 de febrer de 2012 (inclusivament)
Informe sobre l'adquisició de competència 
2ª part de l'acta de manteniment de tesi doctoral
     

EMAS upv