- -
UPV
 
Escritorios virtuales (EVIR)
D. Sist. Informáticos y Computación Escritorios virtuales (EVIR)  ...

Termes d'ús del servei d'accés remot a escriptoris i màquines virtuals del DSIC.

 • El personal tècnic del Departament procurarà que el servei d'accés remot estiga plenament operatiu durant tot l'horari laboral, encara que s'atendrà amb menor prioritat que el suport a les pràctiques presencials i altres serveis essencials del Departament.
 • Fora de l'horari laboral, el servei d'accés remot s'ofereix “tal qual”, és a dir, sense cap tipus de garantia.
 • Les incidències del servei es podran notificar en qualsevol moment, però aquestes incidències s'atendran només durant l'horari laboral.
 • El servei d'accés remot es presta a tot personal del DSIC i a l'alumnat de les assignatures que les seues pràctiques s'imparteixen en els laboratoris docents del DSIC, així com a l'alumnat d'altres assignatures que hagen sigut expressament autoritzades per part de la direcció del departament prèvia sol·licitud.

Accés escriptoris Linux

Des de client Linux

 • Instal·lar software de RDP: rdesktop. xfreerdp, remmina
 • Connectar-se a la VPN de la UPV (manual)
 • Des del client elegit accedir a la direcció linuxdesktop.dsic.upv.es utilitzant les credencials del DSIC, solament usuari i contrasenya. NO s'ha d'indicar el domini.

Des de client Windows

 • Connectar-se a la VPN de la UPV (manual)
 • Baixar-se el fitxer linuxdesktop.rdp i executar-lo. Conectar-se utilitzant les credencials del DSIC, solament usuari i contrasenya. NO s'ha d'indicar el domini.

Des de client MacOS

 • Connectar-se a la VPN de la UPV (manual)
 • Des del software gratuït Microsoft Remote Desktop i connectar a la direcció linuxdesktop.dsic.upv.es utilitzant les credencials del DSIC, solament usuari i contrasenya. NO s'ha d'indicar el domini.

Accés escriptoris Windows

Des de client Linux

 • Instal·lar software de RDP: rdesktop. xfreerdp, remmina
 • Connectar-se a la VPN de la UPV (manual)
 • Des del client, elegit accedir a la direcció windesktop.dsic.upv.es utilitzant les credencials del DSIC. Serà necessari indicar el domini davant de l'usuari. Eixample dsic\pepito

Des de client Windows

 • Connectar-se a la VPN de la UPV (manual)
 • Baixar-se el fitxer windesktop.rdp i executar-lo. Conectar-se utilitzant les credencials del DSIC. Serà necessari indicar el domini davant de l'usuari. Eixample dsic\pepito

Des de client MacOS

 • Connectar-se a la VPN de la UPV (manual)
 • Des del software gratuït Microsoft Remote Desktop i connectar a la direcció windesktop.dsic.upv.es utilitzant les credencials del DSIC. Serà necessari indicar el domini davant de l'usuari. Eixample dsic\pepito

Accés a PORTAL-NG


Documentació d'accés a portal-ng (ací)

EMAS upv