- -
UPV
 
Joaquín Rieta Síster

La donació de Joaquín Rieta Síster inclou el seu arxiu professional amb plànols, memories, croquis, etc... que pertanyen als expedients de les seues obres, maquetes d'alguns dels seus edificis, així com una col·lecció bibliogràfica.

El fons professional de l'arquitecte es troba en procés de digitalització. Els projectes ja digitalitzats es poden consultar a través de la plataforma RiuNet (repositori institucional de la UPV) dins de la secció ETSA-CIA, en la col·lecció Donación Rieta .

Per a qualsevol consulta sobre el Fondo Joaquín Rieta en el CIA es pot contactar a través de correo electrònic o de Policonsulta del CIA.


EMAS upv