- -
UPV
 
FAQ. 3. En aplicar-me l'Avaluació per Currículum, em pugen la nota de les assignatures suspeses?
Área de Alumnado, Rendimiento y Evaluación Curricular Normativas para alumnos de Grado y Máster Règim Acadèmic i Avaluació FAQ. 3. En aplicar-me l'Avaluació per Currículum, em pugen la nota de les assignatures suspeses?  ...

No, el que es fa és donar-les per aprovades de manera curricular, fet que s'indica en l¿expedient. D'altra banda, a l'hora de comptabilitzar les notes de les assignatures per a la mitjana de l'expedient i per a la mitjana del bloc curricular, en tots dos casos es té en compte la nota que realment s'ha obtingut.


EMAS upv