- -
UPV
 
FAQ. 2. Em poden aplicar l'Avaluació per Currículum amb un 3.5 (nota per sota de 4). On l'he de sol·licitar?
Área de Alumnado, Rendimiento y Evaluación Curricular Normativas para alumnos de Grado y Máster Règim Acadèmic i Avaluació FAQ. 2. Em poden aplicar l'Avaluació per Currículum amb un 3.5 (nota per sota de 4). On l'he de sol·licitar?  ...

En aquest cas tampoc no s'ha de sol·licitar. Les Comissions d'Avaluació decideixen si informen favorablement o no de l'avaluació per currículum d'aquests casos. No obstant això, la decisió no depèn de les comissions d'avaluació de cada centre. Aquests informes s'envien a la Comissió de Permanència i Avaluació per Currículum que la setmana posterior revisarà tots els casos que hi ha en aquestes condicions a tota la Universitat. En aquesta Comissió recau la decisió final. El dictamen que emeta serà pres abans del primer dia de matrícula per a evitar que després calga fer-hi modificacions.


EMAS upv