- -
UPV
 
FAQ.1. Estic interessat a sol·licitar l'Avaluació per Currículum per a una assignatura que tinc suspesa amb un 4. On l'he de sol·licitar?
Área de Alumnado, Rendimiento y Evaluación Curricular Normativas para alumnos de Grado y Máster Règim Acadèmic i Avaluació FAQ.1. Estic interessat a sol·licitar l'Avaluació per Currículum per a una assignatura que tinc suspesa amb un 4. On l'he de sol·licitar?  ...

L'avaluació per currículum no se sol·licita, s'aplica per defecte ja que es considera que beneficia l'alumne. En cada titulació de grau hi ha una Comissió d'Avaluació (CE) , que al finalitzar el curs acadèmic es reunix per a revisar tots els expedients dels alumnes de cada titulació i aplicar l'avaluació per currículum.Quan la nota d'una o més assignatures està entre 4 i 5, i la mitjana de totes les assignatures siga igual o superior a 5.0 si es tracta de primer , i de 6.0 per a segon i posteriors, esta avaluació s'aplica per defecte.L'avaluació per currículum es realitzarà quan es dispose de la qualificació final de totes les assignatures del curs acadèmic, considerant-se la millor de les obtendiads en cada una de les assignatures del bloc. Una vegada que s'haja aplicat, se vos notificarà per correu electrònic per si voleu renunciar expressament a ella (teniu un termini de 10 dies per a això) i es faran les diligències per a fer les modificacions en les actes i en el vostre expedient. En este s'indicarà que el bloc curricular a què pertany la dita assignatura ha sigut aprovat per mitjà d'avaluació per currículum, deixant constància de la mitjana real de les assignatures del dit bloc.


EMAS upv