- -
UPV
 
Legislación relacionada
Deportes Deportistas De Alto Nivel Legislación relacionada  ...
Documento sin título


Resolució del Parlament Europeu (2011/2087(INI)) sobre la dimensió europea en l'esport, que convidava als estats membres en cooperació amb tots els agents interessats a elaborar unes directrius i definir accions per a assegurar-se que els esportistes d'alt nivell puguen cursar estudis durant la seua trajectòria esportiva.

Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l'Esport, que contempla previsions relatives a la incorporació al sistema educatiu dels esportistes que tinguen la consideració d'Alt Nivell Reial decret 971/2007, de 13 de juliol, d'Esportistes d'Alt Nivell i Alt Rendiment, estableix els requisits per a adquirir aquestes condicions i al·ludeix expressament a l'obligació de les universitats a prendre'ls en consideració en processos tals com canvis de grups de docència, d'horaris o d'exàmens, a l'efecte de permetre'ls conciliar els seus aprenentatges amb les seues activitats esportives.

Llei de l'Esport de la Comunitat Valenciana (4/1993 de 20 de desembre),on s'estableix en el seu article 3 “el suport als esportistes d'elit durant la seua carrera esportiva, mitjançant ajudes materials i tècniques, i al final d'aquesta, mitjançant fórmules que faciliten la seua integració laboral, en consideració als mèrits obtinguts, les exigències en la seua preparació i el fet de representar un model per a la joventut”.

Decret 13/2006, de 20 de gener, del Consell de la Generalitat, sobre els Esportistes d'Elit de la Comunitat Valenciana que senta les bases que defineixen a l'esportista d'elit i, en el seu article 9, estableix les mesures de suport en relació a l'accés als estudis universitaris com la reserva de places, l'elecció d'horari, justificació de faltes d'assistència o flexibilitat del calendari d'exàmens, amb la finalitat de compatibilitzar l'activitat acadèmica dels esportistes i les exigències que els planteja la competició d'alt rendiment.

Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Insta a les universitats a establir les mesures oportunes per a afavorir la pràctica esportiva dels membres de la comunitat universitària. Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, en el seu article 90, dins del Títol XIV («De l'esport i l'extensió universitària»)conviden a proporcionar instruments per a la compatibilitat efectiva d'aqueixa pràctica amb la formació acadèmica dels estudiants.

Reial decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Estudiant Universitari. Subratlla l'especial atenció que requereixen en aquest sentit aquells que compten amb el reconeixement de la condició d'esportistes d'alt nivell per part del Consell Superior d'Esports, o d'esportistes de nivell qualificat o similar per part de les Comunitats Autònomes.

EMAS upv